Calendar Evenimente

 
Sep
24
Sun
11- 24 SEPTEMBRIE| VIITORUL ÎN 3D PRINTING @ Muzeul „Casa Mureşenilor" Braşov
Sep 24 all-day

viitorul_in_3d_printingVIITORUL ÎN 3D PRINTING
Expoziţia îşi  propune să conducă vizitatorii în povestea reală a imprimării 3D, a modului în
care este utilizată în România, oferind totodată o privire către viitor, asupra potențialului revoluționar pe care îl poate avea această tehnologie.
Pe parcursul evenimentului, publicul va avea șansa de a participa la ateliere interactive de
inițiere în fabricația aditivă și procesare digitală, cu aplicații directe în design de produs.
Expoziţia încurajează interacțiunea cu exponatele 3D, multe dintre ele putând fi observate de aproape de către vizitatori. Se doreşte încurajarea şi participarea publicului și a comunității
locale la activități interdisciplinare din zona artelor, științelor și tehnologiei.

organizator: Asociația Scientifică
Proiect finaţat din bugetul Municipiului Braşov
Acces gratuit!
Muzeul „Casa Mureşenilor” Braşov

18-27 Septembrie | Concursul de artă murală – fațada exterioară a Mănăstirii franciscane Sfântul Ioan @ Brasov
Sep 24 all-day

comunicat Poza 1 Poza 2 Poza 3

Regulamentul concursului de artă murală – fațada exterioară a Mănăstirii franciscane Sfântul Ioan Pag 1 / 6

1. DATE GENERALE
1.1 Organizatorul concursului
1.1.1 Organizatorul concursului este Asociația Carpaterra, în parteneriat cu Asociatia Depoul de Arta Urbana, Mănăstirea Franciscană Sfântul Ioan și OAR Brașov. Finanțarea lucrărilor va fi făcută prin proiectul Artă și poveste murală, finanțat parțial de către Primăria Brașov în cadrul programului Proiecte culturale 2017. Datele de contact ale organizatorului sunt: Asociația Carpaterra, str. Prundului nr.1(la mansardă), Brașov, cod postal 500123; tel: 0740065169; adresa mail: office@carpaterra.org.
1.1.2 Secretariatul concursului este asigurat de organizator, Asociația Carpaterra.
1.2 Scopul concursului
1.2.1 Concursul de soluții are ca scop selectarea celei mai bune idei artistice aplicabile pe calcanul (zidul exterior) Mănăstirii Franciscane Sfântul Ioan și apoi aplicarea acesteia.
1.2.2 Calcanul (tot peretele) are dimensiune de 650mp, iar suprafața care face obiectul concursului se află în partea inferioară acestuia și are dimensiunea de 16mp (50m lungime cu înălțimea de 3-3,5m).
1.2.3 Concursul de soluții este organizat ca o procedura independentă de sine stătătoare/ deschisă, urmănd ca ulterior, câștigătorul să aplice soluția pe zidul care face obiectul concursului.
1.3 Tipul concursului
1.3.1 Concursul de soluții este public, într-o singura fază, deschis pentru orice artist indiferent de domiciliul sau proveniența acestuia.
1.3.2 Soluția câștigătoare va fi făcută publică pe site-ul comunicat de organizator în cadrul invitației la concurs.
1.3.3 Decizia juriului concursului este obligatorie pentru Organizator în ceea ce privește respectarea selecției proiectelor depuse în cadrul concursului, a soluției desemnate câștigătoare și a soluțiilor care vor fi premiate.
1.4 Limba concursului
1.4.1 Documentația de concurs este redactată în limba română. Limba de referință pentru documentație și raportul juriului este limba română. Procesul verbal de jurizare va fi redactat în limba română pentru a fi semnat de toți membrii juriului.
1.5 Juriul concursului
1.5.1 Juriul este alcătuit din 5 reprezentanți ai următoarelor instituții și organizații:
-Asociația Carpaterra
-Asociația Depoul de Artă Urbană
-Mănăstirea Franciscană Sfântul Ioan
-Directia Judeteană de Cultură
-Ordinul Arhitectilor din România -Brașov
1.5.2 Lucrările juriului se vor desfășura în Municipiul Brașov, într-un spațiu pus la dispoziție de către Organizator.
1.5.3 Toți membrii juriului participă la toate sesiunile juriului.
1.5.4 Juriul este suveran. Decizia sa nu poate fi contestată și este obligatorie. Fiecare membru al juriului are un vot. Deciziile juriului vor fi luate prin vot majoritar. În cazul unei egalități de Regulamentul concursului de artă murală – fațada exterioară a Mănăstirii franciscane Sfântul Ioan Pag 2 / 6
voturi, reprezentantul proprietarului are votul decisiv.
1.5.5 Juriul concursului are următoarele îndatoriri și responsabilități:
-Juriul analizează și decide asupra calificării în concurs a lucrărilor;
-Juriul își stabilește de comun acord metodologia de lucru;
-Juriul evaluează toate proiectele depuse în baza criteriilor aplicate pentru stabilirea proiectului câștigător indicate în tema de concurs și anunțul de participare;
-Juriul stabilește o ierarhie finală și câștigătorul/câștigătorii concursului;
-Juriul întocmește și înaintează către Organizator procesul verbal de jurizare privind lucrările juriului și rezultatele concursului, explicând alegerile făcute și incluzând recomandările sale către Organizator. Procesul verbal de jurizare este un document întocmit în limba română și semnat de către toți membrii titulari ai juriului.
1.5.7 La jurizare vor participa fără drept de vot consilierul profesional și tehnic al concursului, desemnat de Organizator, președintele comisiei tehnice și consultanții de specialitate ai juriului.
1.5.8 Secretariatul juriului este asigurat de către un reprezentant desemnat în acest sens..
1.6 Secretariatul concursului
1.6.1 Comunicarea dintre concurenți și secretariatul concursului se realizează exclusiv prin intermediul email-urilor la adresa: office@carpaterra.org
1.6.2. Secretariatul are următoarele atribuții:
-asigură înscrierea concurenților;
-înregistrează întrebările scrise ale concurenților și le transmite promotorului și consilierului profesional şi tehnic al concursului;
-sprijină concurenții la descărcarea documentației, furnizând asistență tehnică în scris prin e-mail;
-asigură comunicarea și anunțarea rezultatelor jurizării.
1.6.3 Secretariatul de primire are atribuții legate de primirea, înregistrarea primirii și gestiunea proiectelor participante la concurs.
1.6.4. Secretariatul de jurizare are atribuții legate de asistarea juriului în întocmirea procesului verbal de jurizare și asigurarea tuturor materialelor solicitate de acesta.
2. PARTICIPAREA LA CONCURS
2.1 Calitatea de concurent
2.1.1 Concurenții pot fi persoane fizice, asocieri de persoane sau persoane juridice. În cazul unei asocieri, liderul acesteia va înscrie proiectul în concurs.
2.1.3 Individual sau prin asociere, concurenții trebuie să aibă capacitatea legală de încheiere a unui contract de prestări de servicii de implementare a soluției pe peretele care face obiectul concursului, capacitate ce va trebui dovedită în fața Promotorului în cazul câștigării Concursului.
2.1.4. Următoarele persoane nu au dreptul să participe la concurs:
1. Membrii juriului
2. Consultantul profesional și tehnic al concursului
3. Membrii comisiei tehnice
4. Membrii secretariatului de concurs
5. Membrii echipei de elaborare a temei şi a regulamentului, inclusiv consultanții de specialitate
6. Organizatorul
7. Rudele până la gradul trei inclusiv ale persoanelor menționate la punctele 1-6
8. Alte persoane cu privire la care există indicii rezonabile sau informaţii concrete că ar putea avea, direct ori indirect, un interes personal, financiar, economic sau de altă natură, ori se află într-o altă situaţie de natură să îi afecteze independenţa şi imparţialitatea pe parcursul procesului de evaluare;
2.2 Documentele de participare depuse de concurenți
2.2.1 Formularul de participare
Concurentul trebuie să prezinte Formularul de participare datat, completat, semnat și/sau Regulamentul concursului de artă murală – fațada exterioară a Mănăstirii franciscane Sfântul Ioan Pag 3 / 6
ștampilat în care este obligatorie menționarea:
-datele concurentului individual sau lider de asociere;
-datele privind autoratul –autorul principal, coautor (coautori), colaborator (colaboratori) sau consultanți pe specialități, dacă este cazul;
-datele privind numele și statutul juridic al asociaților –daca este cazul
-acordul sau dezacordul privind dezvăluirea identității autorului / echipei la expunerea sau publicarea proiectului;
-declarația pe propria răspundere, ca în eventualitatea atribuirii contractului de servicii de aplicare a lucrării, concurentul, individual sau în asociere, va asigura serviciile solicitate de către Promotor.
-portofoliu de lucrări.
2.2.3 Întreaga documentație reprezentând propunerile de soluții ale concurenților, formularul de participare, declarațiile pe propria răspundere și portofoliul concurentului vor fi comunicate electronic pe adresa office@carpaterra.org sau pe suport electronic (DVD, stick usb, etc) la adresa de contact a promotorului.
2.3 Condiții de admitere în jurizare a proiectelor
2.3.1 Pentru a fi admise în jurizare, proiectele trebuie să respecte:
-tema și regulamentul concursului;
-termenul de predare și cerințele de prezentare;
-să nu fie ofensatoare etnic sau religios.
-să nu exprime mesaje politice
2.3.2 Abaterile constatate înaintea jurizării de către secretariatul de primire a proiectelor și care conduc automat la respingerea unui proiect, conduc la respingerea unui proiect sunt:
-depășirea termenului limită stabilit în calendarul procedurii –data și ora –de predare directă la secretariat sau depunere la curier a proiectului sau depunerea la o altă adresă decât cea stabilită prin anunțul de participare și regulament, constatată de secretariat la primirea proiectului;
3. DESFĂȘURAREA CONCURSULUI
3.1. Lansarea concursului
3.1.1 Data lansării este reprezentată de data de publicarea a anunțului pe site-ul organizatorului. Pagina concursului va conține prezentarea competiției în limba română, publicarea documentației de concurs, a răspunsurilor la solicitările de clarificări, anunțarea rezultatelor jurizării, alte anunțuri relevante, și transmiterea răspunsului la contestații.
3.2 Înscrierea la concurs
3.2.1 Înscrierea în concurs este permisă pe toată perioada concursului.
3.2.2 Participanții au la dispoziție următoarea modalitate de înscriere: electronic printr-un email la office@carpaterra.org sau la sediul Organizatorului din Brașov, str. Prundului nr.1, la mansardă..
3.2.3 Înscrierea va fi confirmată via email de secretariatul concursului, în termen de 3 zile de la efectuarea înscrierii.
3.2.4 Înscrierea dă dreptul concurentului de a primi răspunsurile la întrebări și buletine informative privind desfășurarea concursului.
3.2.5 Înscrierea nu condiționează participarea la concurs.
3.3 Documentația pusă la dispoziția concurenților
3.3.1 Documentația de concurs este exclusiv în format electronic și poate fi descărcată de pe pagina internet a concursului.
3.3.2 Documentația de concurs cuprinde:
Anexa 1 -REGULAMENTUL CONCURSULUI
Anexa 2 –ANUNȚUL CONCURSULUI Regulamentul concursului de artă murală – fațada exterioară a Mănăstirii franciscane Sfântul Ioan Pag 4 / 6
Anexa 3 -Documentie suport-Planul fațadei
Anexa 4 –Formular de înscriere
3.4 Dreptul concurenților de a solicita clarificări
3.4.1 Solicitarea de răspunsuri la clarificări se va face pe email sau la numărul de telefon 0740065169.
3.4.2 Organizatorul se va asigura să posteze răspunsurile la solicitările de clarificări sau la întrebări însoțite de întrebările aferente pe pagina de internet a concursului în mod clar, complet și fără ambiguități, respectând datele limită stabilite în calendarul concursului și luând măsuri pentru a nu dezvălui identitatea celor care au solicitat clarificările respective.
3.4.3 Răspunsurile la solicitările de clarificări sau întrebări pot detalia, completa sau modifica unele prevederi ale documentației de concurs, şi devin parte integrantă a documentației de concurs.
3.7 Anonimatul propunerilor
3.7.1 Păstrarea anonimatului propunerilor necâștigătoare se va face doar la cererea expresă concurentului.
3.9 Primirea și verificarea proiectelor
3.9.1 Secretariatul de primire va verifica integralitatea documentațiilor depuse de către fiecare concurent.
3.10 Lucrările juriului
3.10.1 Juriul își va stabili prin vot propria procedură de lucru.
3.10.2 Lucrările juriului se vor desfășura în limba română. Raportul juriului se va redacta în limba română.
3.10.3 Juriul are obligația de a evalua proiectele depuse în baza criteriilor aplicate pentru stabilirea proiectului câștigător indicate în tema de concurs și anunțul de participare și de a stabili o ierarhie potrivit căreia să declare un câștigător al concursului și să acorde premiile. La finalizarea lucrărilor, juriul are obligația de a întocmi procesul verbal de jurizare privind lucrările juriului și rezultatele concursului, care vor fi înaintate Organizatorului.
3.11 Confidențialitate
3.11.1 Niciun concurent nu are dreptul de a contacta membrii juriului în legătură cu concursul sau cu propriul proiect. Organizatorul sau secretariatul pot fi contactați cu privire la concurs numai în perioada de înscriere.
3.11.2 Membrii juriului, secretariatul juriului și consultanții invitați au obligația de a păstra confidențialitatea deliberărilor juriului. Ședințele de lucru ale juriului nu sunt publice. Nu este permis accesul în spațiul unde se desfășoară lucrările juriului al niciunei persoane.
3.12 Criterii aplicate pentru stabilirea proiectului câștigător
3.12.1 Criteriile aplicate pentru stabilirea proiectului câștigător sunt prezentate în tema concursului și în anunțul de participare.
3.13 Recomandările juriului
3.13.1 Întrucât scopul final al concursului îl constituie desemnarea proiectului câștigător, juriul va consemna în procesul verbal de jurizare concluziile deliberărilor și recomandările pentru dezvoltarea eventuala a solutiei castigatoare.
3.14 Comunicarea rezultatelor
3.14.1 Rezultatele vor fi aduse la cunoștința tuturor participanților, precum și opiniei publice de către Organizator, prin intermediul paginii Internet a concursului pe site-ul organizatoruluila data anunțată în calendarul concursului. Regulamentul concursului de artă murală – fațada exterioară a Mănăstirii franciscane Sfântul Ioan Pag 5 / 6
3.15 Contestații
3.15.1 Decizia juriului privind evaluarea proiectelor nu poate fi contestată și nu poate constitui subiect de drept.
3.16 Calendarul concursului
1. Lansare: 18 septembrie 2017
2. Predare Lucrări: 18 -27 septembrie 2017, ora 16.00
4. Jurizare: 27 -29 septembrie 2017
5. Anunt oficial câstigatori: 29 spetembrie 2017
6. Aplicare solutie câstigăroare: 2-15 octombrie 2017
3.17 Premii
3.18.1 Premiul acordat este reprezentat de un contract de servicii pentru aplicarea soluției câștigătoare în cuantum de 10000 lei plus materiale necesare în cuantum de 5000 lei.
3.18.2 Organizatorul se angajează să achite câștigătorului avans de 2000 lei din premiu și materialele necesare în cuantum de 5000 lei odată cu semnarea contractului, iar diferența la finalul lucrării
3.18.3 Pentru toți concurenții, cetățeni români sau ai unui alt stat, plata premiilor se va face în lei.
4. VALORIFICAREA PROIECTELOR
4.1 Proprietatea asupra proiectelor
4.1.4 Autorii proiectelor câştigătoare cedează Organizatorului (în urma achitării contravalorii premiilor) drepturile patrimoniale asupra operelor, în baza unui contract care va fi încheiat ulterior pentru a permite dezvoltarea ulterioară a ideilor din proiectul câștigător cu terți.
4.1.5 Prin cesiunea drepturilor patrimoniale, autorii autorizează Organizatorul concursului să publice imaginile respective în format tipărit sau în format digital, fără nici un alt acord sau plată, precum și dreptul de a fi prezentate în expozițiile organizate în cadrul concursului, cu recunoașterea autoratului.
4.1.6 Organizatorul Concursului nu își asumă nicio responsabilitate privind eventuale încălcări ale dreptului de autor de către participanţii la concurs. Responsabilitatea revine în mod exclusiv celui care a trimis proiectul.
4.1.7 Concurenților li se cere în formularul de participare exprimarea în scris a acordului pentru dezvăluirea identității reale a autorului și/sau echipei de proiect, după ridicarea anonimatului, în expunerea sau în publicarea proiectelor.
5. PRELUCRAREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL
5.1 Tuturor participanților la Concurs le sunt garantate drepturile în conformitate cu Legea nr.677/2001 pentru protecția persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date și legislația română privind comunicările comerciale, iar Organizatorul se angajează să îndeplinească toate condițiile stabilite de lege, aplicabile prezentului Concurs, pentru protecția drepturilor participanților.
5.2 Datele personale ale concurenților cărora li se vor plăti premiile vor fi transferate Promotorului și vor rămâne în contabilitatea acestuia, în conformitate cu prevederile legislației fiscale.
5.3 Concurenții își dau acordul ca, în cazul în care proiectele lor vor fi premiate, să se publice pe site-ul Promotorului, partenerilor și al Primăriei Brașov a unor poze, înregistrări video cu ei din cadrul concursului. Regulamentul concursului de artă murală – fațada exterioară a Mănăstirii franciscane Sfântul Ioan Pag 6 / 6
6. LITIGII
6.1 În cazul unor potențiale conflicte apărute între Organizator și participanții la Concurs, acestea vor fi soluționate pe cale amiabilă. Dacă nu este posibilă rezolvarea pe cale amiabilă, părțile implicate vor înainta conflictele spre soluționare instanțelor competente din România.
7. ANULAREA CONCURSULUI
7.1 Anularea concursului de soluții se poate face numai în cazul în care în concurs se prezintă mai puțin de 3 proiecte.
8. REGULAMENTUL CONCURSULUI
8.1 Regulamentul concursului este parte integrantă a documentației de concurs și poate fi descărcat de pe site-ul wwwcarpaterra.org. Prin participarea la acest Concurs, concurenții sunt de acord să se conformeze prezentului Regulament. Orice modificări ale prezentului Regulament vor fi comunicate concurenților.
Aprobat de echipa de proiect
Asociația Carpaterra Mănăstirea Franciscană Sfântul Ioan Depoul de Artă Urbană
Cătălin Cantor Puvak Anton Dan Oprea

22-24 Septembrie |STAND UP FEST, ediția a V-a, 2017 @ Centrul Cultural Reduta
Sep 24 all-day

STAND UP FestSTAND UP FEST, ediția a V-a, 2017,
organizator: ASOCIAȚIA CULTURALĂ FANZIN
Centrul Cultural Reduta

PROGRAM:
Vineri, 22 septembrie
Semifinala 1 (10 concurenți)
+ SHOW Raul Gheba, Andrei Ciobanu

Sâmbătă, 23 septembrie
Semifinala 2 (10 concurenți)
+ SHOW Toma, Teo

Duminică, 24 septembrie
Finala (6 concurenți)
+ SHOW Alex Mocanu, Vio, Costel
Prezintă: Cristian Popesco
Juriu: Narcisa Sârboiu, Florin Itu, Claudiu Teohari
MARE PREMIU CÂȘTIGĂTOR FESTIVAL: 1.000 EURO

23+24 Septembrie | Motanul incaltat si Aladin @ Teatrul Arlechino
Sep 24 all-day

Teatrul Arlechino 23-24.09.2017Teatrul Arlechino – 23.09.2017 – Motanul incaltat si 24.09.2017 – Aladin

24 Septembrie | ALADIN ŞI LAMPA FERMECATA @ Teatrul Arlechino
Sep 24 all-day

orele 10.30 și 12.00 – ALADIN ŞI LAMPA FERMECATA – de Gheorghe Balint
regia:Gheorghe Balint
scenografia: Mihai Pastramagiu
muzica: Dan Bălan
Teatrul Arlechino

24 Septembrie | Proiectie film @ Sala „Patria” – Cinemateca
Sep 24 all-day

ora 11.00 – Matineu copii – Cum să-ți dresezi dragonul 2 (SUA, 2014)
regia: Dean DeBolis, Animaţie, dublat în limba română
Sala „Patria” – Cinemateca

ora 17.00 – Golden Classics: Rolls Royce-ul galben /The Yellow Rolls-Royce (Anglia, 1964)
regia: Anthony Asquith
cu: Ingrid Bergman, Alain Delon, Jeanne Moreau
Dragoste, comedie, In memoriam Jeanne Moreau
Sala „Patria” – Cinemateca

ora 19.30 – Seara de Oscar

Walk the Line – Povestea lui Johnny Cash (SUA, 20015)
regia: James Mangold,cu: Joaquin Phoenix, Reese Whiterspoon
biografic, muzical
4 nominalizări la Oscar și premiul pentru cea mai bună actriță
Sala „Patria” – Cinemateca

4 August-10 Noiembrie | Muzeul din Casa Junilor @ Casa Junilor
Sep 24 all-day

afis_proiect primarie

Muzeul din Casa Junilor

organizator: Uniunea Junilor din Şcheii Braşovului

şi Braşovul Vechi

Proiect finaţat din bugetul Municipiului Braşov

Casa Junilor

1-30 Septembrie | Expoziție permanentă: „Patrimoniul Textil”; Expoziție temporară: „Tradiții ceangăiești din Țara Bârsei” @ Muzeul de Etnografie Braşov
Sep 24@10:00 am – 6:00 pm

orele 10.00 – 18.00 – Marţi – Duminică
Expoziție permanentă: „Patrimoniul Textil”
Expoziție temporară: „Tradiții ceangăiești din Țara Bârsei”
Muzeul de Etnografie Braşov

4-28 Septembrie | Expoziţie Simboluri cusute pe cămăşile Junilor din Şcheii Braşovului @ Casa Junilor
Sep 24@3:00 pm – 8:00 pm

orele 15.00 – 20.00 – Expoziţie Simboluri cusute pe cămăşile Junilor din Şcheii Braşovului
Vernisajul expoziţiei şi în data de 4 septembrie – ora 18.00,
Casa Junilor

24 Septembrie | Teatru- Poveste de iarna @ Teatrul „Sică Alexandrescu” Braşov
Sep 24@7:00 pm

ora 19.00 – POVESTE DE IARNĂ regia: Alina Hiristea, scenografia: Cosmin Hiristea light design: Lucian Moga
Teatrul „Sică Alexandrescu” Braşov

Sep
25
Mon
18-27 Septembrie | Concursul de artă murală – fațada exterioară a Mănăstirii franciscane Sfântul Ioan @ Brasov
Sep 25 all-day

comunicat Poza 1 Poza 2 Poza 3

Regulamentul concursului de artă murală – fațada exterioară a Mănăstirii franciscane Sfântul Ioan Pag 1 / 6

1. DATE GENERALE
1.1 Organizatorul concursului
1.1.1 Organizatorul concursului este Asociația Carpaterra, în parteneriat cu Asociatia Depoul de Arta Urbana, Mănăstirea Franciscană Sfântul Ioan și OAR Brașov. Finanțarea lucrărilor va fi făcută prin proiectul Artă și poveste murală, finanțat parțial de către Primăria Brașov în cadrul programului Proiecte culturale 2017. Datele de contact ale organizatorului sunt: Asociația Carpaterra, str. Prundului nr.1(la mansardă), Brașov, cod postal 500123; tel: 0740065169; adresa mail: office@carpaterra.org.
1.1.2 Secretariatul concursului este asigurat de organizator, Asociația Carpaterra.
1.2 Scopul concursului
1.2.1 Concursul de soluții are ca scop selectarea celei mai bune idei artistice aplicabile pe calcanul (zidul exterior) Mănăstirii Franciscane Sfântul Ioan și apoi aplicarea acesteia.
1.2.2 Calcanul (tot peretele) are dimensiune de 650mp, iar suprafața care face obiectul concursului se află în partea inferioară acestuia și are dimensiunea de 16mp (50m lungime cu înălțimea de 3-3,5m).
1.2.3 Concursul de soluții este organizat ca o procedura independentă de sine stătătoare/ deschisă, urmănd ca ulterior, câștigătorul să aplice soluția pe zidul care face obiectul concursului.
1.3 Tipul concursului
1.3.1 Concursul de soluții este public, într-o singura fază, deschis pentru orice artist indiferent de domiciliul sau proveniența acestuia.
1.3.2 Soluția câștigătoare va fi făcută publică pe site-ul comunicat de organizator în cadrul invitației la concurs.
1.3.3 Decizia juriului concursului este obligatorie pentru Organizator în ceea ce privește respectarea selecției proiectelor depuse în cadrul concursului, a soluției desemnate câștigătoare și a soluțiilor care vor fi premiate.
1.4 Limba concursului
1.4.1 Documentația de concurs este redactată în limba română. Limba de referință pentru documentație și raportul juriului este limba română. Procesul verbal de jurizare va fi redactat în limba română pentru a fi semnat de toți membrii juriului.
1.5 Juriul concursului
1.5.1 Juriul este alcătuit din 5 reprezentanți ai următoarelor instituții și organizații:
-Asociația Carpaterra
-Asociația Depoul de Artă Urbană
-Mănăstirea Franciscană Sfântul Ioan
-Directia Judeteană de Cultură
-Ordinul Arhitectilor din România -Brașov
1.5.2 Lucrările juriului se vor desfășura în Municipiul Brașov, într-un spațiu pus la dispoziție de către Organizator.
1.5.3 Toți membrii juriului participă la toate sesiunile juriului.
1.5.4 Juriul este suveran. Decizia sa nu poate fi contestată și este obligatorie. Fiecare membru al juriului are un vot. Deciziile juriului vor fi luate prin vot majoritar. În cazul unei egalități de Regulamentul concursului de artă murală – fațada exterioară a Mănăstirii franciscane Sfântul Ioan Pag 2 / 6
voturi, reprezentantul proprietarului are votul decisiv.
1.5.5 Juriul concursului are următoarele îndatoriri și responsabilități:
-Juriul analizează și decide asupra calificării în concurs a lucrărilor;
-Juriul își stabilește de comun acord metodologia de lucru;
-Juriul evaluează toate proiectele depuse în baza criteriilor aplicate pentru stabilirea proiectului câștigător indicate în tema de concurs și anunțul de participare;
-Juriul stabilește o ierarhie finală și câștigătorul/câștigătorii concursului;
-Juriul întocmește și înaintează către Organizator procesul verbal de jurizare privind lucrările juriului și rezultatele concursului, explicând alegerile făcute și incluzând recomandările sale către Organizator. Procesul verbal de jurizare este un document întocmit în limba română și semnat de către toți membrii titulari ai juriului.
1.5.7 La jurizare vor participa fără drept de vot consilierul profesional și tehnic al concursului, desemnat de Organizator, președintele comisiei tehnice și consultanții de specialitate ai juriului.
1.5.8 Secretariatul juriului este asigurat de către un reprezentant desemnat în acest sens..
1.6 Secretariatul concursului
1.6.1 Comunicarea dintre concurenți și secretariatul concursului se realizează exclusiv prin intermediul email-urilor la adresa: office@carpaterra.org
1.6.2. Secretariatul are următoarele atribuții:
-asigură înscrierea concurenților;
-înregistrează întrebările scrise ale concurenților și le transmite promotorului și consilierului profesional şi tehnic al concursului;
-sprijină concurenții la descărcarea documentației, furnizând asistență tehnică în scris prin e-mail;
-asigură comunicarea și anunțarea rezultatelor jurizării.
1.6.3 Secretariatul de primire are atribuții legate de primirea, înregistrarea primirii și gestiunea proiectelor participante la concurs.
1.6.4. Secretariatul de jurizare are atribuții legate de asistarea juriului în întocmirea procesului verbal de jurizare și asigurarea tuturor materialelor solicitate de acesta.
2. PARTICIPAREA LA CONCURS
2.1 Calitatea de concurent
2.1.1 Concurenții pot fi persoane fizice, asocieri de persoane sau persoane juridice. În cazul unei asocieri, liderul acesteia va înscrie proiectul în concurs.
2.1.3 Individual sau prin asociere, concurenții trebuie să aibă capacitatea legală de încheiere a unui contract de prestări de servicii de implementare a soluției pe peretele care face obiectul concursului, capacitate ce va trebui dovedită în fața Promotorului în cazul câștigării Concursului.
2.1.4. Următoarele persoane nu au dreptul să participe la concurs:
1. Membrii juriului
2. Consultantul profesional și tehnic al concursului
3. Membrii comisiei tehnice
4. Membrii secretariatului de concurs
5. Membrii echipei de elaborare a temei şi a regulamentului, inclusiv consultanții de specialitate
6. Organizatorul
7. Rudele până la gradul trei inclusiv ale persoanelor menționate la punctele 1-6
8. Alte persoane cu privire la care există indicii rezonabile sau informaţii concrete că ar putea avea, direct ori indirect, un interes personal, financiar, economic sau de altă natură, ori se află într-o altă situaţie de natură să îi afecteze independenţa şi imparţialitatea pe parcursul procesului de evaluare;
2.2 Documentele de participare depuse de concurenți
2.2.1 Formularul de participare
Concurentul trebuie să prezinte Formularul de participare datat, completat, semnat și/sau Regulamentul concursului de artă murală – fațada exterioară a Mănăstirii franciscane Sfântul Ioan Pag 3 / 6
ștampilat în care este obligatorie menționarea:
-datele concurentului individual sau lider de asociere;
-datele privind autoratul –autorul principal, coautor (coautori), colaborator (colaboratori) sau consultanți pe specialități, dacă este cazul;
-datele privind numele și statutul juridic al asociaților –daca este cazul
-acordul sau dezacordul privind dezvăluirea identității autorului / echipei la expunerea sau publicarea proiectului;
-declarația pe propria răspundere, ca în eventualitatea atribuirii contractului de servicii de aplicare a lucrării, concurentul, individual sau în asociere, va asigura serviciile solicitate de către Promotor.
-portofoliu de lucrări.
2.2.3 Întreaga documentație reprezentând propunerile de soluții ale concurenților, formularul de participare, declarațiile pe propria răspundere și portofoliul concurentului vor fi comunicate electronic pe adresa office@carpaterra.org sau pe suport electronic (DVD, stick usb, etc) la adresa de contact a promotorului.
2.3 Condiții de admitere în jurizare a proiectelor
2.3.1 Pentru a fi admise în jurizare, proiectele trebuie să respecte:
-tema și regulamentul concursului;
-termenul de predare și cerințele de prezentare;
-să nu fie ofensatoare etnic sau religios.
-să nu exprime mesaje politice
2.3.2 Abaterile constatate înaintea jurizării de către secretariatul de primire a proiectelor și care conduc automat la respingerea unui proiect, conduc la respingerea unui proiect sunt:
-depășirea termenului limită stabilit în calendarul procedurii –data și ora –de predare directă la secretariat sau depunere la curier a proiectului sau depunerea la o altă adresă decât cea stabilită prin anunțul de participare și regulament, constatată de secretariat la primirea proiectului;
3. DESFĂȘURAREA CONCURSULUI
3.1. Lansarea concursului
3.1.1 Data lansării este reprezentată de data de publicarea a anunțului pe site-ul organizatorului. Pagina concursului va conține prezentarea competiției în limba română, publicarea documentației de concurs, a răspunsurilor la solicitările de clarificări, anunțarea rezultatelor jurizării, alte anunțuri relevante, și transmiterea răspunsului la contestații.
3.2 Înscrierea la concurs
3.2.1 Înscrierea în concurs este permisă pe toată perioada concursului.
3.2.2 Participanții au la dispoziție următoarea modalitate de înscriere: electronic printr-un email la office@carpaterra.org sau la sediul Organizatorului din Brașov, str. Prundului nr.1, la mansardă..
3.2.3 Înscrierea va fi confirmată via email de secretariatul concursului, în termen de 3 zile de la efectuarea înscrierii.
3.2.4 Înscrierea dă dreptul concurentului de a primi răspunsurile la întrebări și buletine informative privind desfășurarea concursului.
3.2.5 Înscrierea nu condiționează participarea la concurs.
3.3 Documentația pusă la dispoziția concurenților
3.3.1 Documentația de concurs este exclusiv în format electronic și poate fi descărcată de pe pagina internet a concursului.
3.3.2 Documentația de concurs cuprinde:
Anexa 1 -REGULAMENTUL CONCURSULUI
Anexa 2 –ANUNȚUL CONCURSULUI Regulamentul concursului de artă murală – fațada exterioară a Mănăstirii franciscane Sfântul Ioan Pag 4 / 6
Anexa 3 -Documentie suport-Planul fațadei
Anexa 4 –Formular de înscriere
3.4 Dreptul concurenților de a solicita clarificări
3.4.1 Solicitarea de răspunsuri la clarificări se va face pe email sau la numărul de telefon 0740065169.
3.4.2 Organizatorul se va asigura să posteze răspunsurile la solicitările de clarificări sau la întrebări însoțite de întrebările aferente pe pagina de internet a concursului în mod clar, complet și fără ambiguități, respectând datele limită stabilite în calendarul concursului și luând măsuri pentru a nu dezvălui identitatea celor care au solicitat clarificările respective.
3.4.3 Răspunsurile la solicitările de clarificări sau întrebări pot detalia, completa sau modifica unele prevederi ale documentației de concurs, şi devin parte integrantă a documentației de concurs.
3.7 Anonimatul propunerilor
3.7.1 Păstrarea anonimatului propunerilor necâștigătoare se va face doar la cererea expresă concurentului.
3.9 Primirea și verificarea proiectelor
3.9.1 Secretariatul de primire va verifica integralitatea documentațiilor depuse de către fiecare concurent.
3.10 Lucrările juriului
3.10.1 Juriul își va stabili prin vot propria procedură de lucru.
3.10.2 Lucrările juriului se vor desfășura în limba română. Raportul juriului se va redacta în limba română.
3.10.3 Juriul are obligația de a evalua proiectele depuse în baza criteriilor aplicate pentru stabilirea proiectului câștigător indicate în tema de concurs și anunțul de participare și de a stabili o ierarhie potrivit căreia să declare un câștigător al concursului și să acorde premiile. La finalizarea lucrărilor, juriul are obligația de a întocmi procesul verbal de jurizare privind lucrările juriului și rezultatele concursului, care vor fi înaintate Organizatorului.
3.11 Confidențialitate
3.11.1 Niciun concurent nu are dreptul de a contacta membrii juriului în legătură cu concursul sau cu propriul proiect. Organizatorul sau secretariatul pot fi contactați cu privire la concurs numai în perioada de înscriere.
3.11.2 Membrii juriului, secretariatul juriului și consultanții invitați au obligația de a păstra confidențialitatea deliberărilor juriului. Ședințele de lucru ale juriului nu sunt publice. Nu este permis accesul în spațiul unde se desfășoară lucrările juriului al niciunei persoane.
3.12 Criterii aplicate pentru stabilirea proiectului câștigător
3.12.1 Criteriile aplicate pentru stabilirea proiectului câștigător sunt prezentate în tema concursului și în anunțul de participare.
3.13 Recomandările juriului
3.13.1 Întrucât scopul final al concursului îl constituie desemnarea proiectului câștigător, juriul va consemna în procesul verbal de jurizare concluziile deliberărilor și recomandările pentru dezvoltarea eventuala a solutiei castigatoare.
3.14 Comunicarea rezultatelor
3.14.1 Rezultatele vor fi aduse la cunoștința tuturor participanților, precum și opiniei publice de către Organizator, prin intermediul paginii Internet a concursului pe site-ul organizatoruluila data anunțată în calendarul concursului. Regulamentul concursului de artă murală – fațada exterioară a Mănăstirii franciscane Sfântul Ioan Pag 5 / 6
3.15 Contestații
3.15.1 Decizia juriului privind evaluarea proiectelor nu poate fi contestată și nu poate constitui subiect de drept.
3.16 Calendarul concursului
1. Lansare: 18 septembrie 2017
2. Predare Lucrări: 18 -27 septembrie 2017, ora 16.00
4. Jurizare: 27 -29 septembrie 2017
5. Anunt oficial câstigatori: 29 spetembrie 2017
6. Aplicare solutie câstigăroare: 2-15 octombrie 2017
3.17 Premii
3.18.1 Premiul acordat este reprezentat de un contract de servicii pentru aplicarea soluției câștigătoare în cuantum de 10000 lei plus materiale necesare în cuantum de 5000 lei.
3.18.2 Organizatorul se angajează să achite câștigătorului avans de 2000 lei din premiu și materialele necesare în cuantum de 5000 lei odată cu semnarea contractului, iar diferența la finalul lucrării
3.18.3 Pentru toți concurenții, cetățeni români sau ai unui alt stat, plata premiilor se va face în lei.
4. VALORIFICAREA PROIECTELOR
4.1 Proprietatea asupra proiectelor
4.1.4 Autorii proiectelor câştigătoare cedează Organizatorului (în urma achitării contravalorii premiilor) drepturile patrimoniale asupra operelor, în baza unui contract care va fi încheiat ulterior pentru a permite dezvoltarea ulterioară a ideilor din proiectul câștigător cu terți.
4.1.5 Prin cesiunea drepturilor patrimoniale, autorii autorizează Organizatorul concursului să publice imaginile respective în format tipărit sau în format digital, fără nici un alt acord sau plată, precum și dreptul de a fi prezentate în expozițiile organizate în cadrul concursului, cu recunoașterea autoratului.
4.1.6 Organizatorul Concursului nu își asumă nicio responsabilitate privind eventuale încălcări ale dreptului de autor de către participanţii la concurs. Responsabilitatea revine în mod exclusiv celui care a trimis proiectul.
4.1.7 Concurenților li se cere în formularul de participare exprimarea în scris a acordului pentru dezvăluirea identității reale a autorului și/sau echipei de proiect, după ridicarea anonimatului, în expunerea sau în publicarea proiectelor.
5. PRELUCRAREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL
5.1 Tuturor participanților la Concurs le sunt garantate drepturile în conformitate cu Legea nr.677/2001 pentru protecția persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date și legislația română privind comunicările comerciale, iar Organizatorul se angajează să îndeplinească toate condițiile stabilite de lege, aplicabile prezentului Concurs, pentru protecția drepturilor participanților.
5.2 Datele personale ale concurenților cărora li se vor plăti premiile vor fi transferate Promotorului și vor rămâne în contabilitatea acestuia, în conformitate cu prevederile legislației fiscale.
5.3 Concurenții își dau acordul ca, în cazul în care proiectele lor vor fi premiate, să se publice pe site-ul Promotorului, partenerilor și al Primăriei Brașov a unor poze, înregistrări video cu ei din cadrul concursului. Regulamentul concursului de artă murală – fațada exterioară a Mănăstirii franciscane Sfântul Ioan Pag 6 / 6
6. LITIGII
6.1 În cazul unor potențiale conflicte apărute între Organizator și participanții la Concurs, acestea vor fi soluționate pe cale amiabilă. Dacă nu este posibilă rezolvarea pe cale amiabilă, părțile implicate vor înainta conflictele spre soluționare instanțelor competente din România.
7. ANULAREA CONCURSULUI
7.1 Anularea concursului de soluții se poate face numai în cazul în care în concurs se prezintă mai puțin de 3 proiecte.
8. REGULAMENTUL CONCURSULUI
8.1 Regulamentul concursului este parte integrantă a documentației de concurs și poate fi descărcat de pe site-ul wwwcarpaterra.org. Prin participarea la acest Concurs, concurenții sunt de acord să se conformeze prezentului Regulament. Orice modificări ale prezentului Regulament vor fi comunicate concurenților.
Aprobat de echipa de proiect
Asociația Carpaterra Mănăstirea Franciscană Sfântul Ioan Depoul de Artă Urbană
Cătălin Cantor Puvak Anton Dan Oprea

4 August-10 Noiembrie | Muzeul din Casa Junilor @ Casa Junilor
Sep 25 all-day

afis_proiect primarie

Muzeul din Casa Junilor

organizator: Uniunea Junilor din Şcheii Braşovului

şi Braşovul Vechi

Proiect finaţat din bugetul Municipiului Braşov

Casa Junilor

1-30 Septembrie | Expoziţii permanente @ Muzeul Prima Şcoală Românească
Sep 25@9:00 am – 5:00 pm

orele 9.00 – 17.00 – Luni – Duminică
Expoziţii permanente: „Anton Pann”, „Diaconul Coresi”,
„Cartea şi Cărturarii braşoveni”, „Cartea, factor de unitate
Naţională”, „Ex-libris”, „Junii braşoveni”, „Tudor Ciortea”
Muzeul Prima Şcoală Românească

1-30 Septembrie | Expoziţia permanentă: „Familia Baciu” @ Casa Ştefan Baciu (strada Gh. Baiulescu nr. 9)
Sep 25@10:00 am – 5:00 pm

orele 9.00 – 17.00 – Luni – Sâmbătă
orele 10.00 -17.00 – Luni şi Sâmbătă
Expoziţia permanentă: „Familia Baciu”
Casa Ştefan Baciu (strada Gh. Baiulescu nr. 9)

1-30 Septembrie | Expoziţia permanentă: „Istoria Familiei Mureşenilor” @ Muzeul „Casa Mureşenilor” Braşov
Sep 25@10:00 am – 5:00 pm

orele 9.00 – 17.00 – Marţi – Vineri
orele 10.00 -17.00 – Luni şi Sâmbătă
Expoziţia permanentă: „Istoria Familiei Mureşenilor”
Muzeul „Casa Mureşenilor” Braşov

25 Septembrie | Seara filmului european – Dalida (Franța, 2016) @ Sala „Patria” – Cinemateca
Sep 25@8:00 pm

ora 20.00 – Seara filmului european – Dalida (Franța, 2016)
regia: Lisa Azuelos, cu: Sveva Alviti, Vincent Perez
Biografic, muzică
Sala „Patria” – Cinemateca

Sep
26
Tue
18-27 Septembrie | Concursul de artă murală – fațada exterioară a Mănăstirii franciscane Sfântul Ioan @ Brasov
Sep 26 all-day

comunicat Poza 1 Poza 2 Poza 3

Regulamentul concursului de artă murală – fațada exterioară a Mănăstirii franciscane Sfântul Ioan Pag 1 / 6

1. DATE GENERALE
1.1 Organizatorul concursului
1.1.1 Organizatorul concursului este Asociația Carpaterra, în parteneriat cu Asociatia Depoul de Arta Urbana, Mănăstirea Franciscană Sfântul Ioan și OAR Brașov. Finanțarea lucrărilor va fi făcută prin proiectul Artă și poveste murală, finanțat parțial de către Primăria Brașov în cadrul programului Proiecte culturale 2017. Datele de contact ale organizatorului sunt: Asociația Carpaterra, str. Prundului nr.1(la mansardă), Brașov, cod postal 500123; tel: 0740065169; adresa mail: office@carpaterra.org.
1.1.2 Secretariatul concursului este asigurat de organizator, Asociația Carpaterra.
1.2 Scopul concursului
1.2.1 Concursul de soluții are ca scop selectarea celei mai bune idei artistice aplicabile pe calcanul (zidul exterior) Mănăstirii Franciscane Sfântul Ioan și apoi aplicarea acesteia.
1.2.2 Calcanul (tot peretele) are dimensiune de 650mp, iar suprafața care face obiectul concursului se află în partea inferioară acestuia și are dimensiunea de 16mp (50m lungime cu înălțimea de 3-3,5m).
1.2.3 Concursul de soluții este organizat ca o procedura independentă de sine stătătoare/ deschisă, urmănd ca ulterior, câștigătorul să aplice soluția pe zidul care face obiectul concursului.
1.3 Tipul concursului
1.3.1 Concursul de soluții este public, într-o singura fază, deschis pentru orice artist indiferent de domiciliul sau proveniența acestuia.
1.3.2 Soluția câștigătoare va fi făcută publică pe site-ul comunicat de organizator în cadrul invitației la concurs.
1.3.3 Decizia juriului concursului este obligatorie pentru Organizator în ceea ce privește respectarea selecției proiectelor depuse în cadrul concursului, a soluției desemnate câștigătoare și a soluțiilor care vor fi premiate.
1.4 Limba concursului
1.4.1 Documentația de concurs este redactată în limba română. Limba de referință pentru documentație și raportul juriului este limba română. Procesul verbal de jurizare va fi redactat în limba română pentru a fi semnat de toți membrii juriului.
1.5 Juriul concursului
1.5.1 Juriul este alcătuit din 5 reprezentanți ai următoarelor instituții și organizații:
-Asociația Carpaterra
-Asociația Depoul de Artă Urbană
-Mănăstirea Franciscană Sfântul Ioan
-Directia Judeteană de Cultură
-Ordinul Arhitectilor din România -Brașov
1.5.2 Lucrările juriului se vor desfășura în Municipiul Brașov, într-un spațiu pus la dispoziție de către Organizator.
1.5.3 Toți membrii juriului participă la toate sesiunile juriului.
1.5.4 Juriul este suveran. Decizia sa nu poate fi contestată și este obligatorie. Fiecare membru al juriului are un vot. Deciziile juriului vor fi luate prin vot majoritar. În cazul unei egalități de Regulamentul concursului de artă murală – fațada exterioară a Mănăstirii franciscane Sfântul Ioan Pag 2 / 6
voturi, reprezentantul proprietarului are votul decisiv.
1.5.5 Juriul concursului are următoarele îndatoriri și responsabilități:
-Juriul analizează și decide asupra calificării în concurs a lucrărilor;
-Juriul își stabilește de comun acord metodologia de lucru;
-Juriul evaluează toate proiectele depuse în baza criteriilor aplicate pentru stabilirea proiectului câștigător indicate în tema de concurs și anunțul de participare;
-Juriul stabilește o ierarhie finală și câștigătorul/câștigătorii concursului;
-Juriul întocmește și înaintează către Organizator procesul verbal de jurizare privind lucrările juriului și rezultatele concursului, explicând alegerile făcute și incluzând recomandările sale către Organizator. Procesul verbal de jurizare este un document întocmit în limba română și semnat de către toți membrii titulari ai juriului.
1.5.7 La jurizare vor participa fără drept de vot consilierul profesional și tehnic al concursului, desemnat de Organizator, președintele comisiei tehnice și consultanții de specialitate ai juriului.
1.5.8 Secretariatul juriului este asigurat de către un reprezentant desemnat în acest sens..
1.6 Secretariatul concursului
1.6.1 Comunicarea dintre concurenți și secretariatul concursului se realizează exclusiv prin intermediul email-urilor la adresa: office@carpaterra.org
1.6.2. Secretariatul are următoarele atribuții:
-asigură înscrierea concurenților;
-înregistrează întrebările scrise ale concurenților și le transmite promotorului și consilierului profesional şi tehnic al concursului;
-sprijină concurenții la descărcarea documentației, furnizând asistență tehnică în scris prin e-mail;
-asigură comunicarea și anunțarea rezultatelor jurizării.
1.6.3 Secretariatul de primire are atribuții legate de primirea, înregistrarea primirii și gestiunea proiectelor participante la concurs.
1.6.4. Secretariatul de jurizare are atribuții legate de asistarea juriului în întocmirea procesului verbal de jurizare și asigurarea tuturor materialelor solicitate de acesta.
2. PARTICIPAREA LA CONCURS
2.1 Calitatea de concurent
2.1.1 Concurenții pot fi persoane fizice, asocieri de persoane sau persoane juridice. În cazul unei asocieri, liderul acesteia va înscrie proiectul în concurs.
2.1.3 Individual sau prin asociere, concurenții trebuie să aibă capacitatea legală de încheiere a unui contract de prestări de servicii de implementare a soluției pe peretele care face obiectul concursului, capacitate ce va trebui dovedită în fața Promotorului în cazul câștigării Concursului.
2.1.4. Următoarele persoane nu au dreptul să participe la concurs:
1. Membrii juriului
2. Consultantul profesional și tehnic al concursului
3. Membrii comisiei tehnice
4. Membrii secretariatului de concurs
5. Membrii echipei de elaborare a temei şi a regulamentului, inclusiv consultanții de specialitate
6. Organizatorul
7. Rudele până la gradul trei inclusiv ale persoanelor menționate la punctele 1-6
8. Alte persoane cu privire la care există indicii rezonabile sau informaţii concrete că ar putea avea, direct ori indirect, un interes personal, financiar, economic sau de altă natură, ori se află într-o altă situaţie de natură să îi afecteze independenţa şi imparţialitatea pe parcursul procesului de evaluare;
2.2 Documentele de participare depuse de concurenți
2.2.1 Formularul de participare
Concurentul trebuie să prezinte Formularul de participare datat, completat, semnat și/sau Regulamentul concursului de artă murală – fațada exterioară a Mănăstirii franciscane Sfântul Ioan Pag 3 / 6
ștampilat în care este obligatorie menționarea:
-datele concurentului individual sau lider de asociere;
-datele privind autoratul –autorul principal, coautor (coautori), colaborator (colaboratori) sau consultanți pe specialități, dacă este cazul;
-datele privind numele și statutul juridic al asociaților –daca este cazul
-acordul sau dezacordul privind dezvăluirea identității autorului / echipei la expunerea sau publicarea proiectului;
-declarația pe propria răspundere, ca în eventualitatea atribuirii contractului de servicii de aplicare a lucrării, concurentul, individual sau în asociere, va asigura serviciile solicitate de către Promotor.
-portofoliu de lucrări.
2.2.3 Întreaga documentație reprezentând propunerile de soluții ale concurenților, formularul de participare, declarațiile pe propria răspundere și portofoliul concurentului vor fi comunicate electronic pe adresa office@carpaterra.org sau pe suport electronic (DVD, stick usb, etc) la adresa de contact a promotorului.
2.3 Condiții de admitere în jurizare a proiectelor
2.3.1 Pentru a fi admise în jurizare, proiectele trebuie să respecte:
-tema și regulamentul concursului;
-termenul de predare și cerințele de prezentare;
-să nu fie ofensatoare etnic sau religios.
-să nu exprime mesaje politice
2.3.2 Abaterile constatate înaintea jurizării de către secretariatul de primire a proiectelor și care conduc automat la respingerea unui proiect, conduc la respingerea unui proiect sunt:
-depășirea termenului limită stabilit în calendarul procedurii –data și ora –de predare directă la secretariat sau depunere la curier a proiectului sau depunerea la o altă adresă decât cea stabilită prin anunțul de participare și regulament, constatată de secretariat la primirea proiectului;
3. DESFĂȘURAREA CONCURSULUI
3.1. Lansarea concursului
3.1.1 Data lansării este reprezentată de data de publicarea a anunțului pe site-ul organizatorului. Pagina concursului va conține prezentarea competiției în limba română, publicarea documentației de concurs, a răspunsurilor la solicitările de clarificări, anunțarea rezultatelor jurizării, alte anunțuri relevante, și transmiterea răspunsului la contestații.
3.2 Înscrierea la concurs
3.2.1 Înscrierea în concurs este permisă pe toată perioada concursului.
3.2.2 Participanții au la dispoziție următoarea modalitate de înscriere: electronic printr-un email la office@carpaterra.org sau la sediul Organizatorului din Brașov, str. Prundului nr.1, la mansardă..
3.2.3 Înscrierea va fi confirmată via email de secretariatul concursului, în termen de 3 zile de la efectuarea înscrierii.
3.2.4 Înscrierea dă dreptul concurentului de a primi răspunsurile la întrebări și buletine informative privind desfășurarea concursului.
3.2.5 Înscrierea nu condiționează participarea la concurs.
3.3 Documentația pusă la dispoziția concurenților
3.3.1 Documentația de concurs este exclusiv în format electronic și poate fi descărcată de pe pagina internet a concursului.
3.3.2 Documentația de concurs cuprinde:
Anexa 1 -REGULAMENTUL CONCURSULUI
Anexa 2 –ANUNȚUL CONCURSULUI Regulamentul concursului de artă murală – fațada exterioară a Mănăstirii franciscane Sfântul Ioan Pag 4 / 6
Anexa 3 -Documentie suport-Planul fațadei
Anexa 4 –Formular de înscriere
3.4 Dreptul concurenților de a solicita clarificări
3.4.1 Solicitarea de răspunsuri la clarificări se va face pe email sau la numărul de telefon 0740065169.
3.4.2 Organizatorul se va asigura să posteze răspunsurile la solicitările de clarificări sau la întrebări însoțite de întrebările aferente pe pagina de internet a concursului în mod clar, complet și fără ambiguități, respectând datele limită stabilite în calendarul concursului și luând măsuri pentru a nu dezvălui identitatea celor care au solicitat clarificările respective.
3.4.3 Răspunsurile la solicitările de clarificări sau întrebări pot detalia, completa sau modifica unele prevederi ale documentației de concurs, şi devin parte integrantă a documentației de concurs.
3.7 Anonimatul propunerilor
3.7.1 Păstrarea anonimatului propunerilor necâștigătoare se va face doar la cererea expresă concurentului.
3.9 Primirea și verificarea proiectelor
3.9.1 Secretariatul de primire va verifica integralitatea documentațiilor depuse de către fiecare concurent.
3.10 Lucrările juriului
3.10.1 Juriul își va stabili prin vot propria procedură de lucru.
3.10.2 Lucrările juriului se vor desfășura în limba română. Raportul juriului se va redacta în limba română.
3.10.3 Juriul are obligația de a evalua proiectele depuse în baza criteriilor aplicate pentru stabilirea proiectului câștigător indicate în tema de concurs și anunțul de participare și de a stabili o ierarhie potrivit căreia să declare un câștigător al concursului și să acorde premiile. La finalizarea lucrărilor, juriul are obligația de a întocmi procesul verbal de jurizare privind lucrările juriului și rezultatele concursului, care vor fi înaintate Organizatorului.
3.11 Confidențialitate
3.11.1 Niciun concurent nu are dreptul de a contacta membrii juriului în legătură cu concursul sau cu propriul proiect. Organizatorul sau secretariatul pot fi contactați cu privire la concurs numai în perioada de înscriere.
3.11.2 Membrii juriului, secretariatul juriului și consultanții invitați au obligația de a păstra confidențialitatea deliberărilor juriului. Ședințele de lucru ale juriului nu sunt publice. Nu este permis accesul în spațiul unde se desfășoară lucrările juriului al niciunei persoane.
3.12 Criterii aplicate pentru stabilirea proiectului câștigător
3.12.1 Criteriile aplicate pentru stabilirea proiectului câștigător sunt prezentate în tema concursului și în anunțul de participare.
3.13 Recomandările juriului
3.13.1 Întrucât scopul final al concursului îl constituie desemnarea proiectului câștigător, juriul va consemna în procesul verbal de jurizare concluziile deliberărilor și recomandările pentru dezvoltarea eventuala a solutiei castigatoare.
3.14 Comunicarea rezultatelor
3.14.1 Rezultatele vor fi aduse la cunoștința tuturor participanților, precum și opiniei publice de către Organizator, prin intermediul paginii Internet a concursului pe site-ul organizatoruluila data anunțată în calendarul concursului. Regulamentul concursului de artă murală – fațada exterioară a Mănăstirii franciscane Sfântul Ioan Pag 5 / 6
3.15 Contestații
3.15.1 Decizia juriului privind evaluarea proiectelor nu poate fi contestată și nu poate constitui subiect de drept.
3.16 Calendarul concursului
1. Lansare: 18 septembrie 2017
2. Predare Lucrări: 18 -27 septembrie 2017, ora 16.00
4. Jurizare: 27 -29 septembrie 2017
5. Anunt oficial câstigatori: 29 spetembrie 2017
6. Aplicare solutie câstigăroare: 2-15 octombrie 2017
3.17 Premii
3.18.1 Premiul acordat este reprezentat de un contract de servicii pentru aplicarea soluției câștigătoare în cuantum de 10000 lei plus materiale necesare în cuantum de 5000 lei.
3.18.2 Organizatorul se angajează să achite câștigătorului avans de 2000 lei din premiu și materialele necesare în cuantum de 5000 lei odată cu semnarea contractului, iar diferența la finalul lucrării
3.18.3 Pentru toți concurenții, cetățeni români sau ai unui alt stat, plata premiilor se va face în lei.
4. VALORIFICAREA PROIECTELOR
4.1 Proprietatea asupra proiectelor
4.1.4 Autorii proiectelor câştigătoare cedează Organizatorului (în urma achitării contravalorii premiilor) drepturile patrimoniale asupra operelor, în baza unui contract care va fi încheiat ulterior pentru a permite dezvoltarea ulterioară a ideilor din proiectul câștigător cu terți.
4.1.5 Prin cesiunea drepturilor patrimoniale, autorii autorizează Organizatorul concursului să publice imaginile respective în format tipărit sau în format digital, fără nici un alt acord sau plată, precum și dreptul de a fi prezentate în expozițiile organizate în cadrul concursului, cu recunoașterea autoratului.
4.1.6 Organizatorul Concursului nu își asumă nicio responsabilitate privind eventuale încălcări ale dreptului de autor de către participanţii la concurs. Responsabilitatea revine în mod exclusiv celui care a trimis proiectul.
4.1.7 Concurenților li se cere în formularul de participare exprimarea în scris a acordului pentru dezvăluirea identității reale a autorului și/sau echipei de proiect, după ridicarea anonimatului, în expunerea sau în publicarea proiectelor.
5. PRELUCRAREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL
5.1 Tuturor participanților la Concurs le sunt garantate drepturile în conformitate cu Legea nr.677/2001 pentru protecția persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date și legislația română privind comunicările comerciale, iar Organizatorul se angajează să îndeplinească toate condițiile stabilite de lege, aplicabile prezentului Concurs, pentru protecția drepturilor participanților.
5.2 Datele personale ale concurenților cărora li se vor plăti premiile vor fi transferate Promotorului și vor rămâne în contabilitatea acestuia, în conformitate cu prevederile legislației fiscale.
5.3 Concurenții își dau acordul ca, în cazul în care proiectele lor vor fi premiate, să se publice pe site-ul Promotorului, partenerilor și al Primăriei Brașov a unor poze, înregistrări video cu ei din cadrul concursului. Regulamentul concursului de artă murală – fațada exterioară a Mănăstirii franciscane Sfântul Ioan Pag 6 / 6
6. LITIGII
6.1 În cazul unor potențiale conflicte apărute între Organizator și participanții la Concurs, acestea vor fi soluționate pe cale amiabilă. Dacă nu este posibilă rezolvarea pe cale amiabilă, părțile implicate vor înainta conflictele spre soluționare instanțelor competente din România.
7. ANULAREA CONCURSULUI
7.1 Anularea concursului de soluții se poate face numai în cazul în care în concurs se prezintă mai puțin de 3 proiecte.
8. REGULAMENTUL CONCURSULUI
8.1 Regulamentul concursului este parte integrantă a documentației de concurs și poate fi descărcat de pe site-ul wwwcarpaterra.org. Prin participarea la acest Concurs, concurenții sunt de acord să se conformeze prezentului Regulament. Orice modificări ale prezentului Regulament vor fi comunicate concurenților.
Aprobat de echipa de proiect
Asociația Carpaterra Mănăstirea Franciscană Sfântul Ioan Depoul de Artă Urbană
Cătălin Cantor Puvak Anton Dan Oprea

4 August-10 Noiembrie | Muzeul din Casa Junilor @ Casa Junilor
Sep 26 all-day

afis_proiect primarie

Muzeul din Casa Junilor

organizator: Uniunea Junilor din Şcheii Braşovului

şi Braşovul Vechi

Proiect finaţat din bugetul Municipiului Braşov

Casa Junilor

1-30 Septembrie | Expoziţia permanentă: „Familia Baciu” @ Casa Ştefan Baciu (strada Gh. Baiulescu nr. 9)
Sep 26@9:00 am – 5:00 pm

orele 9.00 – 17.00 – Marti – Vineri
orele 10.00 -17.00 – Luni şi Sâmbătă
Expoziţia permanentă: „Familia Baciu”
Casa Ştefan Baciu (strada Gh. Baiulescu nr. 9)

1-30 Septembrie | Expoziţia permanentă: „Istoria Familiei Mureşenilor” @ Muzeul „Casa Mureşenilor” Braşov
Sep 26@9:00 am – 5:00 pm

orele 9.00 – 17.00 – Marţi – Vineri
orele 10.00 -17.00 – Luni şi Sâmbătă
Expoziţia permanentă: „Istoria Familiei Mureşenilor”
Muzeul „Casa Mureşenilor” Braşov

1-30 Septembrie | Expoziţia: „Centrul Artistic Baia Mare. Fascinaţia reînoirii 1896 – 2017” @ Muzeul de Artă Braşov
Sep 26@9:00 am – 5:00 pm
1-30 Septembrie | Expoziţii permanente @ Muzeul Prima Şcoală Românească
Sep 26@9:00 am – 5:00 pm

orele 9.00 – 17.00 – Luni – Duminică
Expoziţii permanente: „Anton Pann”, „Diaconul Coresi”,
„Cartea şi Cărturarii braşoveni”, „Cartea, factor de unitate
Naţională”, „Ex-libris”, „Junii braşoveni”, „Tudor Ciortea”
Muzeul Prima Şcoală Românească

1-30 Septembrie | Expoziție permanentă: „Patrimoniul Textil”; Expoziție temporară: „Tradiții ceangăiești din Țara Bârsei” @ Muzeul de Etnografie Braşov
Sep 26@10:00 am – 6:00 pm

orele 10.00 – 18.00 – Marţi – Duminică
Expoziție permanentă: „Patrimoniul Textil”
Expoziție temporară: „Tradiții ceangăiești din Țara Bârsei”
Muzeul de Etnografie Braşov

4-28 Septembrie | Expoziţie Simboluri cusute pe cămăşile Junilor din Şcheii Braşovului @ Casa Junilor
Sep 26@3:00 pm – 8:00 pm

orele 15.00 – 20.00 – Expoziţie Simboluri cusute pe cămăşile Junilor din Şcheii Braşovului
Vernisajul expoziţiei şi în data de 4 septembrie – ora 18.00,
Casa Junilor

26 Septembrie | Concert de orgă @ Biserica Neagră
Sep 26@6:00 pm
26 Septembrie | Film cult – Carlito’s Way (SUA, 1993) @ Sala „Patria” – Cinemateca
Sep 26@8:00 pm

ora 20.00 – Film cult – Carlito’s Way (SUA, 1993)
regia: Brian De Palma, cu: Al Pacino, Sean Penn, John Leguizamo
Dramă, gangsteri, Duminică 25 septembrie -LMA Brian De Palma (77)
Sala „Patria” – Cinemateca

Sep
27
Wed
18-27 Septembrie | Concursul de artă murală – fațada exterioară a Mănăstirii franciscane Sfântul Ioan @ Brasov
Sep 27 all-day

comunicat Poza 1 Poza 2 Poza 3

Regulamentul concursului de artă murală – fațada exterioară a Mănăstirii franciscane Sfântul Ioan Pag 1 / 6

1. DATE GENERALE
1.1 Organizatorul concursului
1.1.1 Organizatorul concursului este Asociația Carpaterra, în parteneriat cu Asociatia Depoul de Arta Urbana, Mănăstirea Franciscană Sfântul Ioan și OAR Brașov. Finanțarea lucrărilor va fi făcută prin proiectul Artă și poveste murală, finanțat parțial de către Primăria Brașov în cadrul programului Proiecte culturale 2017. Datele de contact ale organizatorului sunt: Asociația Carpaterra, str. Prundului nr.1(la mansardă), Brașov, cod postal 500123; tel: 0740065169; adresa mail: office@carpaterra.org.
1.1.2 Secretariatul concursului este asigurat de organizator, Asociația Carpaterra.
1.2 Scopul concursului
1.2.1 Concursul de soluții are ca scop selectarea celei mai bune idei artistice aplicabile pe calcanul (zidul exterior) Mănăstirii Franciscane Sfântul Ioan și apoi aplicarea acesteia.
1.2.2 Calcanul (tot peretele) are dimensiune de 650mp, iar suprafața care face obiectul concursului se află în partea inferioară acestuia și are dimensiunea de 16mp (50m lungime cu înălțimea de 3-3,5m).
1.2.3 Concursul de soluții este organizat ca o procedura independentă de sine stătătoare/ deschisă, urmănd ca ulterior, câștigătorul să aplice soluția pe zidul care face obiectul concursului.
1.3 Tipul concursului
1.3.1 Concursul de soluții este public, într-o singura fază, deschis pentru orice artist indiferent de domiciliul sau proveniența acestuia.
1.3.2 Soluția câștigătoare va fi făcută publică pe site-ul comunicat de organizator în cadrul invitației la concurs.
1.3.3 Decizia juriului concursului este obligatorie pentru Organizator în ceea ce privește respectarea selecției proiectelor depuse în cadrul concursului, a soluției desemnate câștigătoare și a soluțiilor care vor fi premiate.
1.4 Limba concursului
1.4.1 Documentația de concurs este redactată în limba română. Limba de referință pentru documentație și raportul juriului este limba română. Procesul verbal de jurizare va fi redactat în limba română pentru a fi semnat de toți membrii juriului.
1.5 Juriul concursului
1.5.1 Juriul este alcătuit din 5 reprezentanți ai următoarelor instituții și organizații:
-Asociația Carpaterra
-Asociația Depoul de Artă Urbană
-Mănăstirea Franciscană Sfântul Ioan
-Directia Judeteană de Cultură
-Ordinul Arhitectilor din România -Brașov
1.5.2 Lucrările juriului se vor desfășura în Municipiul Brașov, într-un spațiu pus la dispoziție de către Organizator.
1.5.3 Toți membrii juriului participă la toate sesiunile juriului.
1.5.4 Juriul este suveran. Decizia sa nu poate fi contestată și este obligatorie. Fiecare membru al juriului are un vot. Deciziile juriului vor fi luate prin vot majoritar. În cazul unei egalități de Regulamentul concursului de artă murală – fațada exterioară a Mănăstirii franciscane Sfântul Ioan Pag 2 / 6
voturi, reprezentantul proprietarului are votul decisiv.
1.5.5 Juriul concursului are următoarele îndatoriri și responsabilități:
-Juriul analizează și decide asupra calificării în concurs a lucrărilor;
-Juriul își stabilește de comun acord metodologia de lucru;
-Juriul evaluează toate proiectele depuse în baza criteriilor aplicate pentru stabilirea proiectului câștigător indicate în tema de concurs și anunțul de participare;
-Juriul stabilește o ierarhie finală și câștigătorul/câștigătorii concursului;
-Juriul întocmește și înaintează către Organizator procesul verbal de jurizare privind lucrările juriului și rezultatele concursului, explicând alegerile făcute și incluzând recomandările sale către Organizator. Procesul verbal de jurizare este un document întocmit în limba română și semnat de către toți membrii titulari ai juriului.
1.5.7 La jurizare vor participa fără drept de vot consilierul profesional și tehnic al concursului, desemnat de Organizator, președintele comisiei tehnice și consultanții de specialitate ai juriului.
1.5.8 Secretariatul juriului este asigurat de către un reprezentant desemnat în acest sens..
1.6 Secretariatul concursului
1.6.1 Comunicarea dintre concurenți și secretariatul concursului se realizează exclusiv prin intermediul email-urilor la adresa: office@carpaterra.org
1.6.2. Secretariatul are următoarele atribuții:
-asigură înscrierea concurenților;
-înregistrează întrebările scrise ale concurenților și le transmite promotorului și consilierului profesional şi tehnic al concursului;
-sprijină concurenții la descărcarea documentației, furnizând asistență tehnică în scris prin e-mail;
-asigură comunicarea și anunțarea rezultatelor jurizării.
1.6.3 Secretariatul de primire are atribuții legate de primirea, înregistrarea primirii și gestiunea proiectelor participante la concurs.
1.6.4. Secretariatul de jurizare are atribuții legate de asistarea juriului în întocmirea procesului verbal de jurizare și asigurarea tuturor materialelor solicitate de acesta.
2. PARTICIPAREA LA CONCURS
2.1 Calitatea de concurent
2.1.1 Concurenții pot fi persoane fizice, asocieri de persoane sau persoane juridice. În cazul unei asocieri, liderul acesteia va înscrie proiectul în concurs.
2.1.3 Individual sau prin asociere, concurenții trebuie să aibă capacitatea legală de încheiere a unui contract de prestări de servicii de implementare a soluției pe peretele care face obiectul concursului, capacitate ce va trebui dovedită în fața Promotorului în cazul câștigării Concursului.
2.1.4. Următoarele persoane nu au dreptul să participe la concurs:
1. Membrii juriului
2. Consultantul profesional și tehnic al concursului
3. Membrii comisiei tehnice
4. Membrii secretariatului de concurs
5. Membrii echipei de elaborare a temei şi a regulamentului, inclusiv consultanții de specialitate
6. Organizatorul
7. Rudele până la gradul trei inclusiv ale persoanelor menționate la punctele 1-6
8. Alte persoane cu privire la care există indicii rezonabile sau informaţii concrete că ar putea avea, direct ori indirect, un interes personal, financiar, economic sau de altă natură, ori se află într-o altă situaţie de natură să îi afecteze independenţa şi imparţialitatea pe parcursul procesului de evaluare;
2.2 Documentele de participare depuse de concurenți
2.2.1 Formularul de participare
Concurentul trebuie să prezinte Formularul de participare datat, completat, semnat și/sau Regulamentul concursului de artă murală – fațada exterioară a Mănăstirii franciscane Sfântul Ioan Pag 3 / 6
ștampilat în care este obligatorie menționarea:
-datele concurentului individual sau lider de asociere;
-datele privind autoratul –autorul principal, coautor (coautori), colaborator (colaboratori) sau consultanți pe specialități, dacă este cazul;
-datele privind numele și statutul juridic al asociaților –daca este cazul
-acordul sau dezacordul privind dezvăluirea identității autorului / echipei la expunerea sau publicarea proiectului;
-declarația pe propria răspundere, ca în eventualitatea atribuirii contractului de servicii de aplicare a lucrării, concurentul, individual sau în asociere, va asigura serviciile solicitate de către Promotor.
-portofoliu de lucrări.
2.2.3 Întreaga documentație reprezentând propunerile de soluții ale concurenților, formularul de participare, declarațiile pe propria răspundere și portofoliul concurentului vor fi comunicate electronic pe adresa office@carpaterra.org sau pe suport electronic (DVD, stick usb, etc) la adresa de contact a promotorului.
2.3 Condiții de admitere în jurizare a proiectelor
2.3.1 Pentru a fi admise în jurizare, proiectele trebuie să respecte:
-tema și regulamentul concursului;
-termenul de predare și cerințele de prezentare;
-să nu fie ofensatoare etnic sau religios.
-să nu exprime mesaje politice
2.3.2 Abaterile constatate înaintea jurizării de către secretariatul de primire a proiectelor și care conduc automat la respingerea unui proiect, conduc la respingerea unui proiect sunt:
-depășirea termenului limită stabilit în calendarul procedurii –data și ora –de predare directă la secretariat sau depunere la curier a proiectului sau depunerea la o altă adresă decât cea stabilită prin anunțul de participare și regulament, constatată de secretariat la primirea proiectului;
3. DESFĂȘURAREA CONCURSULUI
3.1. Lansarea concursului
3.1.1 Data lansării este reprezentată de data de publicarea a anunțului pe site-ul organizatorului. Pagina concursului va conține prezentarea competiției în limba română, publicarea documentației de concurs, a răspunsurilor la solicitările de clarificări, anunțarea rezultatelor jurizării, alte anunțuri relevante, și transmiterea răspunsului la contestații.
3.2 Înscrierea la concurs
3.2.1 Înscrierea în concurs este permisă pe toată perioada concursului.
3.2.2 Participanții au la dispoziție următoarea modalitate de înscriere: electronic printr-un email la office@carpaterra.org sau la sediul Organizatorului din Brașov, str. Prundului nr.1, la mansardă..
3.2.3 Înscrierea va fi confirmată via email de secretariatul concursului, în termen de 3 zile de la efectuarea înscrierii.
3.2.4 Înscrierea dă dreptul concurentului de a primi răspunsurile la întrebări și buletine informative privind desfășurarea concursului.
3.2.5 Înscrierea nu condiționează participarea la concurs.
3.3 Documentația pusă la dispoziția concurenților
3.3.1 Documentația de concurs este exclusiv în format electronic și poate fi descărcată de pe pagina internet a concursului.
3.3.2 Documentația de concurs cuprinde:
Anexa 1 -REGULAMENTUL CONCURSULUI
Anexa 2 –ANUNȚUL CONCURSULUI Regulamentul concursului de artă murală – fațada exterioară a Mănăstirii franciscane Sfântul Ioan Pag 4 / 6
Anexa 3 -Documentie suport-Planul fațadei
Anexa 4 –Formular de înscriere
3.4 Dreptul concurenților de a solicita clarificări
3.4.1 Solicitarea de răspunsuri la clarificări se va face pe email sau la numărul de telefon 0740065169.
3.4.2 Organizatorul se va asigura să posteze răspunsurile la solicitările de clarificări sau la întrebări însoțite de întrebările aferente pe pagina de internet a concursului în mod clar, complet și fără ambiguități, respectând datele limită stabilite în calendarul concursului și luând măsuri pentru a nu dezvălui identitatea celor care au solicitat clarificările respective.
3.4.3 Răspunsurile la solicitările de clarificări sau întrebări pot detalia, completa sau modifica unele prevederi ale documentației de concurs, şi devin parte integrantă a documentației de concurs.
3.7 Anonimatul propunerilor
3.7.1 Păstrarea anonimatului propunerilor necâștigătoare se va face doar la cererea expresă concurentului.
3.9 Primirea și verificarea proiectelor
3.9.1 Secretariatul de primire va verifica integralitatea documentațiilor depuse de către fiecare concurent.
3.10 Lucrările juriului
3.10.1 Juriul își va stabili prin vot propria procedură de lucru.
3.10.2 Lucrările juriului se vor desfășura în limba română. Raportul juriului se va redacta în limba română.
3.10.3 Juriul are obligația de a evalua proiectele depuse în baza criteriilor aplicate pentru stabilirea proiectului câștigător indicate în tema de concurs și anunțul de participare și de a stabili o ierarhie potrivit căreia să declare un câștigător al concursului și să acorde premiile. La finalizarea lucrărilor, juriul are obligația de a întocmi procesul verbal de jurizare privind lucrările juriului și rezultatele concursului, care vor fi înaintate Organizatorului.
3.11 Confidențialitate
3.11.1 Niciun concurent nu are dreptul de a contacta membrii juriului în legătură cu concursul sau cu propriul proiect. Organizatorul sau secretariatul pot fi contactați cu privire la concurs numai în perioada de înscriere.
3.11.2 Membrii juriului, secretariatul juriului și consultanții invitați au obligația de a păstra confidențialitatea deliberărilor juriului. Ședințele de lucru ale juriului nu sunt publice. Nu este permis accesul în spațiul unde se desfășoară lucrările juriului al niciunei persoane.
3.12 Criterii aplicate pentru stabilirea proiectului câștigător
3.12.1 Criteriile aplicate pentru stabilirea proiectului câștigător sunt prezentate în tema concursului și în anunțul de participare.
3.13 Recomandările juriului
3.13.1 Întrucât scopul final al concursului îl constituie desemnarea proiectului câștigător, juriul va consemna în procesul verbal de jurizare concluziile deliberărilor și recomandările pentru dezvoltarea eventuala a solutiei castigatoare.
3.14 Comunicarea rezultatelor
3.14.1 Rezultatele vor fi aduse la cunoștința tuturor participanților, precum și opiniei publice de către Organizator, prin intermediul paginii Internet a concursului pe site-ul organizatoruluila data anunțată în calendarul concursului. Regulamentul concursului de artă murală – fațada exterioară a Mănăstirii franciscane Sfântul Ioan Pag 5 / 6
3.15 Contestații
3.15.1 Decizia juriului privind evaluarea proiectelor nu poate fi contestată și nu poate constitui subiect de drept.
3.16 Calendarul concursului
1. Lansare: 18 septembrie 2017
2. Predare Lucrări: 18 -27 septembrie 2017, ora 16.00
4. Jurizare: 27 -29 septembrie 2017
5. Anunt oficial câstigatori: 29 spetembrie 2017
6. Aplicare solutie câstigăroare: 2-15 octombrie 2017
3.17 Premii
3.18.1 Premiul acordat este reprezentat de un contract de servicii pentru aplicarea soluției câștigătoare în cuantum de 10000 lei plus materiale necesare în cuantum de 5000 lei.
3.18.2 Organizatorul se angajează să achite câștigătorului avans de 2000 lei din premiu și materialele necesare în cuantum de 5000 lei odată cu semnarea contractului, iar diferența la finalul lucrării
3.18.3 Pentru toți concurenții, cetățeni români sau ai unui alt stat, plata premiilor se va face în lei.
4. VALORIFICAREA PROIECTELOR
4.1 Proprietatea asupra proiectelor
4.1.4 Autorii proiectelor câştigătoare cedează Organizatorului (în urma achitării contravalorii premiilor) drepturile patrimoniale asupra operelor, în baza unui contract care va fi încheiat ulterior pentru a permite dezvoltarea ulterioară a ideilor din proiectul câștigător cu terți.
4.1.5 Prin cesiunea drepturilor patrimoniale, autorii autorizează Organizatorul concursului să publice imaginile respective în format tipărit sau în format digital, fără nici un alt acord sau plată, precum și dreptul de a fi prezentate în expozițiile organizate în cadrul concursului, cu recunoașterea autoratului.
4.1.6 Organizatorul Concursului nu își asumă nicio responsabilitate privind eventuale încălcări ale dreptului de autor de către participanţii la concurs. Responsabilitatea revine în mod exclusiv celui care a trimis proiectul.
4.1.7 Concurenților li se cere în formularul de participare exprimarea în scris a acordului pentru dezvăluirea identității reale a autorului și/sau echipei de proiect, după ridicarea anonimatului, în expunerea sau în publicarea proiectelor.
5. PRELUCRAREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL
5.1 Tuturor participanților la Concurs le sunt garantate drepturile în conformitate cu Legea nr.677/2001 pentru protecția persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date și legislația română privind comunicările comerciale, iar Organizatorul se angajează să îndeplinească toate condițiile stabilite de lege, aplicabile prezentului Concurs, pentru protecția drepturilor participanților.
5.2 Datele personale ale concurenților cărora li se vor plăti premiile vor fi transferate Promotorului și vor rămâne în contabilitatea acestuia, în conformitate cu prevederile legislației fiscale.
5.3 Concurenții își dau acordul ca, în cazul în care proiectele lor vor fi premiate, să se publice pe site-ul Promotorului, partenerilor și al Primăriei Brașov a unor poze, înregistrări video cu ei din cadrul concursului. Regulamentul concursului de artă murală – fațada exterioară a Mănăstirii franciscane Sfântul Ioan Pag 6 / 6
6. LITIGII
6.1 În cazul unor potențiale conflicte apărute între Organizator și participanții la Concurs, acestea vor fi soluționate pe cale amiabilă. Dacă nu este posibilă rezolvarea pe cale amiabilă, părțile implicate vor înainta conflictele spre soluționare instanțelor competente din România.
7. ANULAREA CONCURSULUI
7.1 Anularea concursului de soluții se poate face numai în cazul în care în concurs se prezintă mai puțin de 3 proiecte.
8. REGULAMENTUL CONCURSULUI
8.1 Regulamentul concursului este parte integrantă a documentației de concurs și poate fi descărcat de pe site-ul wwwcarpaterra.org. Prin participarea la acest Concurs, concurenții sunt de acord să se conformeze prezentului Regulament. Orice modificări ale prezentului Regulament vor fi comunicate concurenților.
Aprobat de echipa de proiect
Asociația Carpaterra Mănăstirea Franciscană Sfântul Ioan Depoul de Artă Urbană
Cătălin Cantor Puvak Anton Dan Oprea

4 August-10 Noiembrie | Muzeul din Casa Junilor @ Casa Junilor
Sep 27 all-day

afis_proiect primarie

Muzeul din Casa Junilor

organizator: Uniunea Junilor din Şcheii Braşovului

şi Braşovul Vechi

Proiect finaţat din bugetul Municipiului Braşov

Casa Junilor

1-30 Septembrie | Expoziţia permanentă: „Familia Baciu” @ Casa Ştefan Baciu (strada Gh. Baiulescu nr. 9)
Sep 27@9:00 am – 5:00 pm

orele 9.00 – 17.00 – Marti – Vineri
orele 10.00 -17.00 – Luni şi Sâmbătă
Expoziţia permanentă: „Familia Baciu”
Casa Ştefan Baciu (strada Gh. Baiulescu nr. 9)

1-30 Septembrie | Expoziţia permanentă: „Istoria Familiei Mureşenilor” @ Muzeul „Casa Mureşenilor” Braşov
Sep 27@9:00 am – 5:00 pm

orele 9.00 – 17.00 – Marţi – Vineri
orele 10.00 -17.00 – Luni şi Sâmbătă
Expoziţia permanentă: „Istoria Familiei Mureşenilor”
Muzeul „Casa Mureşenilor” Braşov

1-30 Septembrie | Expoziţia: „Centrul Artistic Baia Mare. Fascinaţia reînoirii 1896 – 2017” @ Muzeul de Artă Braşov
Sep 27@9:00 am – 5:00 pm
1-30 Septembrie | Expoziţii permanente @ Muzeul Prima Şcoală Românească
Sep 27@9:00 am – 5:00 pm

orele 9.00 – 17.00 – Luni – Duminică
Expoziţii permanente: „Anton Pann”, „Diaconul Coresi”,
„Cartea şi Cărturarii braşoveni”, „Cartea, factor de unitate
Naţională”, „Ex-libris”, „Junii braşoveni”, „Tudor Ciortea”
Muzeul Prima Şcoală Românească

1-30 Septembrie | Expoziție permanentă: „Patrimoniul Textil”; Expoziție temporară: „Tradiții ceangăiești din Țara Bârsei” @ Muzeul de Etnografie Braşov
Sep 27@10:00 am – 6:00 pm

orele 10.00 – 18.00 – Marţi – Duminică
Expoziție permanentă: „Patrimoniul Textil”
Expoziție temporară: „Tradiții ceangăiești din Țara Bârsei”
Muzeul de Etnografie Braşov

27 Septembrie | MICUȚA DOROTHY – de M. Țeicu și S. Kerim @ Opera Braşov
Sep 27@11:00 am

ora 11.00 – MICUȚA DOROTHY – de M. Țeicu și S. Kerim
regia: Migry Avram-Nicolau
Opera Braşov

4-28 Septembrie | Expoziţie Simboluri cusute pe cămăşile Junilor din Şcheii Braşovului @ Casa Junilor
Sep 27@3:00 pm – 8:00 pm

orele 15.00 – 20.00 – Expoziţie Simboluri cusute pe cămăşile Junilor din Şcheii Braşovului
Vernisajul expoziţiei şi în data de 4 septembrie – ora 18.00,
Casa Junilor

27 Septembrie | Recitalul de la ora 5 susţinut de artişti ai Operei Braşov @ Muzeul „Casa Mureşenilor” Braşov
Sep 27@5:00 pm
27 Septembrie | Short Film Factory I @ Sala „Patria” – Cinemateca
Sep 27@7:00 pm

ora 19.00 – Short Film Factory I
Program de scurt-metraje internaționale–Intrarea liberă
Durata: 2 x 85 min.
Sala „Patria” – Cinemateca

27 Septembrie |Teatru- METODA G @ Teatrul„Sică Alexandrescu” Braşov - sala Studio
Sep 27@7:00 pm

ora 19.00 – METODA G – de Jordi Galcerán
regia: Cristian Dumitru, scenografia: Lia Dogaru
Teatrul„Sică Alexandrescu” Braşov – sala Studio

Sep
28
Thu
4 August-10 Noiembrie | Muzeul din Casa Junilor @ Casa Junilor
Sep 28 all-day

afis_proiect primarie

Muzeul din Casa Junilor

organizator: Uniunea Junilor din Şcheii Braşovului

şi Braşovul Vechi

Proiect finaţat din bugetul Municipiului Braşov

Casa Junilor

1-30 Septembrie | Expoziţia permanentă: „Familia Baciu” @ Casa Ştefan Baciu (strada Gh. Baiulescu nr. 9)
Sep 28@9:00 am – 5:00 pm

orele 9.00 – 17.00 – Marti – Vineri
orele 10.00 -17.00 – Luni şi Sâmbătă
Expoziţia permanentă: „Familia Baciu”
Casa Ştefan Baciu (strada Gh. Baiulescu nr. 9)

1-30 Septembrie | Expoziţia permanentă: „Istoria Familiei Mureşenilor” @ Muzeul „Casa Mureşenilor” Braşov
Sep 28@9:00 am – 5:00 pm

orele 9.00 – 17.00 – Marţi – Vineri
orele 10.00 -17.00 – Luni şi Sâmbătă
Expoziţia permanentă: „Istoria Familiei Mureşenilor”
Muzeul „Casa Mureşenilor” Braşov

1-30 Septembrie | Expoziţia: „Centrul Artistic Baia Mare. Fascinaţia reînoirii 1896 – 2017” @ Muzeul de Artă Braşov
Sep 28@9:00 am – 5:00 pm
1-30 Septembrie | Expoziţii permanente @ Muzeul Prima Şcoală Românească
Sep 28@9:00 am – 5:00 pm

orele 9.00 – 17.00 – Luni – Duminică
Expoziţii permanente: „Anton Pann”, „Diaconul Coresi”,
„Cartea şi Cărturarii braşoveni”, „Cartea, factor de unitate
Naţională”, „Ex-libris”, „Junii braşoveni”, „Tudor Ciortea”
Muzeul Prima Şcoală Românească

1-30 Septembrie | Expoziție permanentă: „Patrimoniul Textil”; Expoziție temporară: „Tradiții ceangăiești din Țara Bârsei” @ Muzeul de Etnografie Braşov
Sep 28@10:00 am – 6:00 pm

orele 10.00 – 18.00 – Marţi – Duminică
Expoziție permanentă: „Patrimoniul Textil”
Expoziție temporară: „Tradiții ceangăiești din Țara Bârsei”
Muzeul de Etnografie Braşov

4-28 Septembrie | Expoziţie Simboluri cusute pe cămăşile Junilor din Şcheii Braşovului @ Casa Junilor
Sep 28@3:00 pm – 8:00 pm

orele 15.00 – 20.00 – Expoziţie Simboluri cusute pe cămăşile Junilor din Şcheii Braşovului
Vernisajul expoziţiei şi în data de 4 septembrie – ora 18.00,
Casa Junilor

28 Septembrie | Teatru- 20 de minute cu îngerul @ Teatrul „Sică Alexandrescu” Braşov
Sep 28@7:00 pm

ora 19.00 -20 de minute cu îngerul – de Alexandr Vampilov
regizor: Răzvan Marinescu, scenografia: Mirona Faloba
Teatrul „Sică Alexandrescu” Braşov

4 28 SEPTEMBRIE |Deschiderea stagiunii 2017-2018, Concert Simfonic Extraordinar @ Sala „Patria”
Sep 28@7:00 pm

ora 19.00 – Concert Simfonic Extraordinar
dirijor: Daisuke Soga – Japonia, solist: Eduard Kunz – pian (Rusia)
Corul Mixt al Filarmonicii de stat Târgu-Mureș
dirijor cor: Vasile Cazan
Sala „Patria”

28 Septembrie | Comedy Classics: Profesorul trăsnit /The Nutty Professor (SUA, 1963) @ Sala „Patria” – Cinemateca
Sep 28@8:00 pm

ora 20.00 – Comedy Classics
Profesorul trăsnit /The Nutty Professor (SUA, 1963)
regia: Jerry Lewis
cu: Jerry Lewis, Stella Stevens, Del Moore
Comedie
Sala „Patria” – Cinemateca

Sep
29
Fri
29 Septembrie-1 Octombrie | Festivalul „MARILE SERATE MUZICALE“ ediţia a VII-a
Sep 29 all-day

Festivalul Internaţional de Muzică de Cameră „MARILE SERATE MUZICALE“ ediţia a VII-a
organizator: Fundaţia Euterpe
Proiect finaţat din bugetul Municipiului Braşov
Accesul în cadrul festivalului este GRATUIT!
Centrul Cultural Reduta

29 SEPTEMBRIE 2017
ora 19.00- L.van Beethoven-Trio cu pian op. 11 “Gassenhauer”
interpreţi: Istvan Koszandi – vioară;
Anton Niculescu – violoncel;
Jozsef Balog – pian.
B. Martinu – variaţiuni peo temă slovacă
N.Boulanger – Trei piese pentru violoncel şi pian
interpreţi:Felicitas Stephan -violoncel;
Ana -Maria Negrea – pian.
M.Glinka – Trio patetic
interpreţi: Mario Hossen -vioară;
Anton Niculescu – violoncel;
Ana -Maria Negrea -pian.
E.von Dohnanyi – Cvintet cu pian op.1 în do minor
interpreţi: Istvan Koszandi – vioară
Alina Nauncef – vioară
Wladimir Kossjanenko
Felicitas Stephan – violoncel
Jozsef balog – pian
moderator: Cristian Mihăilescu

30 SEPTEMBRIE 2017
ora 19.00- G. Enescu- Doină pe versuri de V. Alexandri;
W.A. Mozart – Das Veilchen
H. Berlioz – La Captive pe versuri de Victor Hugo
L.Bernstein – Dream with Me
W.A.Mozart – Ridente la calma
A. Arenski – Krasavita rubaska
interpreţi: Felicia Filip – soprană;
Anton Niculescu – violoncel;
Koichiro Kanno – pian
N.Paganini -Primavera (Prima audiţie în România)
interpreţi: Mario Hossen – vioară
Bruno Canino – pian
G. Bottesini – Elegia
interpreţi: Tetsuro Miyoshi – contrabas
Bruno Canino – pian
J. Suk – Cvartet cu pian în la minor op.1
interpreţi: Mario Hossen – vioară
Wladimir Kossjanenko -violă
Joszef balog – pian
moderator: Cristian Mihăilescu

4 August-10 Noiembrie | Muzeul din Casa Junilor @ Casa Junilor
Sep 29 all-day

afis_proiect primarie

Muzeul din Casa Junilor

organizator: Uniunea Junilor din Şcheii Braşovului

şi Braşovul Vechi

Proiect finaţat din bugetul Municipiului Braşov

Casa Junilor

1-30 Septembrie | Expoziţia permanentă: „Familia Baciu” @ Casa Ştefan Baciu (strada Gh. Baiulescu nr. 9)
Sep 29@9:00 am – 5:00 pm

orele 9.00 – 17.00 – Marti – Vineri
orele 10.00 -17.00 – Luni şi Sâmbătă
Expoziţia permanentă: „Familia Baciu”
Casa Ştefan Baciu (strada Gh. Baiulescu nr. 9)

1-30 Septembrie | Expoziţia permanentă: „Istoria Familiei Mureşenilor” @ Muzeul „Casa Mureşenilor” Braşov
Sep 29@9:00 am – 5:00 pm

orele 9.00 – 17.00 – Marţi – Vineri
orele 10.00 -17.00 – Luni şi Sâmbătă
Expoziţia permanentă: „Istoria Familiei Mureşenilor”
Muzeul „Casa Mureşenilor” Braşov

1-30 Septembrie | Expoziţia: „Centrul Artistic Baia Mare. Fascinaţia reînoirii 1896 – 2017” @ Muzeul de Artă Braşov
Sep 29@9:00 am – 5:00 pm
1-30 Septembrie | Expoziţii permanente @ Muzeul Prima Şcoală Românească
Sep 29@9:00 am – 5:00 pm

orele 9.00 – 17.00 – Luni – Duminică
Expoziţii permanente: „Anton Pann”, „Diaconul Coresi”,
„Cartea şi Cărturarii braşoveni”, „Cartea, factor de unitate
Naţională”, „Ex-libris”, „Junii braşoveni”, „Tudor Ciortea”
Muzeul Prima Şcoală Românească

1-30 Septembrie | Expoziție permanentă: „Patrimoniul Textil”; Expoziție temporară: „Tradiții ceangăiești din Țara Bârsei” @ Muzeul de Etnografie Braşov
Sep 29@10:00 am – 6:00 pm

orele 10.00 – 18.00 – Marţi – Duminică
Expoziție permanentă: „Patrimoniul Textil”
Expoziție temporară: „Tradiții ceangăiești din Țara Bârsei”
Muzeul de Etnografie Braşov

29 Septembrie | Teatru- Auto @ Teatrul „Sică Alexandrescu” Braşov - Sala Studio
Sep 29@7:00 pm

ora 19.00 – AUTO – de Ernesto Caballero regia: Sorin Militaru, scenografia: Cristian Marin
Teatrul „Sică Alexandrescu” Braşov – Sala Studio

29 Septembrie |Deschiderea stagiunii camerale2017-2018, Recital cameral extraordinar @ Sala „Patria”
Sep 29@7:00 pm
29 Septembrie | Seara filmului românesc: Un pas în urma serafimilor (2017) @ Sala „Patria” – Cinemateca
Sep 29@8:00 pm

ora 20.00 – Seara filmului românesc
Un pas în urma serafimilor (2017)
regia: Daniel Sandu
cu: Stefan Iancu, Vlad Ivanov, Cristian Bota
Dramă
Sala „Patria” – Cinemateca

Sep
30
Sat
29 Septembrie-1 Octombrie | Festivalul „MARILE SERATE MUZICALE“ ediţia a VII-a
Sep 30 all-day

Festivalul Internaţional de Muzică de Cameră „MARILE SERATE MUZICALE“ ediţia a VII-a
organizator: Fundaţia Euterpe
Proiect finaţat din bugetul Municipiului Braşov
Accesul în cadrul festivalului este GRATUIT!
Centrul Cultural Reduta

29 SEPTEMBRIE 2017
ora 19.00- L.van Beethoven-Trio cu pian op. 11 “Gassenhauer”
interpreţi: Istvan Koszandi – vioară;
Anton Niculescu – violoncel;
Jozsef Balog – pian.
B. Martinu – variaţiuni peo temă slovacă
N.Boulanger – Trei piese pentru violoncel şi pian
interpreţi:Felicitas Stephan -violoncel;
Ana -Maria Negrea – pian.
M.Glinka – Trio patetic
interpreţi: Mario Hossen -vioară;
Anton Niculescu – violoncel;
Ana -Maria Negrea -pian.
E.von Dohnanyi – Cvintet cu pian op.1 în do minor
interpreţi: Istvan Koszandi – vioară
Alina Nauncef – vioară
Wladimir Kossjanenko
Felicitas Stephan – violoncel
Jozsef balog – pian
moderator: Cristian Mihăilescu

30 SEPTEMBRIE 2017
ora 19.00- G. Enescu- Doină pe versuri de V. Alexandri;
W.A. Mozart – Das Veilchen
H. Berlioz – La Captive pe versuri de Victor Hugo
L.Bernstein – Dream with Me
W.A.Mozart – Ridente la calma
A. Arenski – Krasavita rubaska
interpreţi: Felicia Filip – soprană;
Anton Niculescu – violoncel;
Koichiro Kanno – pian
N.Paganini -Primavera (Prima audiţie în România)
interpreţi: Mario Hossen – vioară
Bruno Canino – pian
G. Bottesini – Elegia
interpreţi: Tetsuro Miyoshi – contrabas
Bruno Canino – pian
J. Suk – Cvartet cu pian în la minor op.1
interpreţi: Mario Hossen – vioară
Wladimir Kossjanenko -violă
Joszef balog – pian
moderator: Cristian Mihăilescu

30 Septembrie | FATA BABEI ŞI FATA MOŞNEAGULUI @ Teatrul Arlechino
Sep 30 all-day

orele 10.30 și 12.00 – FATA BABEI ŞI FATA MOŞNEAGULUI – de Valentin Dobrescu
regia si scenografia: Valentin Dobrescu
muzica: Alin Macovei Moraru
Teatrul Arlechino

30 Septembrie | Proiectie film @ Sala „Patria” – Cinemateca
Sep 30 all-day

ora 11.00 – Matineu copii – Cei 6 super eroi
regia: Don Hall, Chris Williams
Animaţie, dublat în limba română
Sala „Patria” – Cinemateca

ora 17.00 – Mari actori: Fii lui Katie Elder /The Sons of Katie Elder (SUA, 1965)
regia: Henry Hathaway
cu: John Wayne, Dean Martin, Dennis Hopper
Western
Sala „Patria”– Cinemateca

ora 19.30 – Mari regizori – Noaptea / La note (Italia, 1961)
regia: Michelangelo Antonioni
cu: Jeanne Moreau, Marcello Mastroianni, Monica Vitti
Dramă, Ursul de aur la festivalul de la Berlin
In memoriam Jeanne Moreau
Sala „Patria” – Cinemateca

4 August-10 Noiembrie | Muzeul din Casa Junilor @ Casa Junilor
Sep 30 all-day

afis_proiect primarie

Muzeul din Casa Junilor

organizator: Uniunea Junilor din Şcheii Braşovului

şi Braşovul Vechi

Proiect finaţat din bugetul Municipiului Braşov

Casa Junilor

1-30 Septembrie | Expoziţia: „Centrul Artistic Baia Mare. Fascinaţia reînoirii 1896 – 2017” @ Muzeul de Artă Braşov
Sep 30@9:00 am – 5:00 pm
1-30 Septembrie | Expoziţii permanente @ Muzeul Prima Şcoală Românească
Sep 30@9:00 am – 5:00 pm

orele 9.00 – 17.00 – Luni – Duminică
Expoziţii permanente: „Anton Pann”, „Diaconul Coresi”,
„Cartea şi Cărturarii braşoveni”, „Cartea, factor de unitate
Naţională”, „Ex-libris”, „Junii braşoveni”, „Tudor Ciortea”
Muzeul Prima Şcoală Românească

1-30 Septembrie | Expoziţia permanentă: „Familia Baciu” @ Casa Ştefan Baciu (strada Gh. Baiulescu nr. 9)
Sep 30@10:00 am – 5:00 pm

orele 9.00 – 17.00 – Luni – Sâmbătă
orele 10.00 -17.00 – Luni şi Sâmbătă
Expoziţia permanentă: „Familia Baciu”
Casa Ştefan Baciu (strada Gh. Baiulescu nr. 9)

1-30 Septembrie | Expoziţia permanentă: „Istoria Familiei Mureşenilor” @ Muzeul „Casa Mureşenilor” Braşov
Sep 30@10:00 am – 5:00 pm

orele 9.00 – 17.00 – Marţi – Vineri
orele 10.00 -17.00 – Luni şi Sâmbătă
Expoziţia permanentă: „Istoria Familiei Mureşenilor”
Muzeul „Casa Mureşenilor” Braşov

1-30 Septembrie | Expoziție permanentă: „Patrimoniul Textil”; Expoziție temporară: „Tradiții ceangăiești din Țara Bârsei” @ Muzeul de Etnografie Braşov
Sep 30@10:00 am – 6:00 pm

orele 10.00 – 18.00 – Marţi – Duminică
Expoziție permanentă: „Patrimoniul Textil”
Expoziție temporară: „Tradiții ceangăiești din Țara Bârsei”
Muzeul de Etnografie Braşov

30 Septembrie | Teatru- Domnu’ Goe @ Teatrul „Sică Alexandrescu” Braşov
Sep 30@11:00 am

ora 11.00 – DOMNU’¸GOE
regia: Dan Tudor, scenografia: Doru Zanfir coregrafia: Florin Fieroiu
Teatrul „Sică Alexandrescu” Braşov

30 Septembrie | Concertul – Prima audiţie muzicală – CREDO IN UNUM DEUM @ Biserica Neagră
Sep 30@5:00 pm

Compoziţia Credo In Unum Deum este o piesă cu text vechi liturgic are cinci
compozitori (Szalay Zoltan, Steffen Schlandt, Heinz Acker, Şerban Marcu,
Brita Falch Leutert) destinată celebrării celor 500 de ani de Reformă luterană;
organizator: Biserica Evanghelică C.A. din România – Parohia Braşov
Proiect finaţat din bugetul Municipiului Braşov

30 Septembrie | CARMEN – de G. Bizet @ Opera Braşov
Sep 30@6:30 pm

ora 18.30 – CARMEN – de G. Bizet
dirijor: Traian Ichim
regizor: Cristian Mihăilescu
Opera Braşov

30 Septembrie | Teatru- Fanteziile sexuale ale sotului meu aproape ca m-au innebunit @ Teatrul „Sică Alexandrescu” Braşov
Sep 30@7:00 pm

ora 19.00 – FANTEZIILE SEXUALE ALE SOŢULUI MEU APROAPE CĂ M-AU ÎNNEBUNIT – de John Tobias
regia: Şerban Puiu, decorul: Mihai Mădescu, costumele: Luana Drăgoiescu
Teatrul „Sică Alexandrescu” Braşov

Oct
1
Sun
29 Septembrie-1 Octombrie | Festivalul „MARILE SERATE MUZICALE“ ediţia a VII-a
Oct 1 all-day

Festivalul Internaţional de Muzică de Cameră „MARILE SERATE MUZICALE“ ediţia a VII-a
organizator: Fundaţia Euterpe
Proiect finaţat din bugetul Municipiului Braşov
Accesul în cadrul festivalului este GRATUIT!
Centrul Cultural Reduta

29 SEPTEMBRIE 2017
ora 19.00- L.van Beethoven-Trio cu pian op. 11 “Gassenhauer”
interpreţi: Istvan Koszandi – vioară;
Anton Niculescu – violoncel;
Jozsef Balog – pian.
B. Martinu – variaţiuni peo temă slovacă
N.Boulanger – Trei piese pentru violoncel şi pian
interpreţi:Felicitas Stephan -violoncel;
Ana -Maria Negrea – pian.
M.Glinka – Trio patetic
interpreţi: Mario Hossen -vioară;
Anton Niculescu – violoncel;
Ana -Maria Negrea -pian.
E.von Dohnanyi – Cvintet cu pian op.1 în do minor
interpreţi: Istvan Koszandi – vioară
Alina Nauncef – vioară
Wladimir Kossjanenko
Felicitas Stephan – violoncel
Jozsef balog – pian
moderator: Cristian Mihăilescu

30 SEPTEMBRIE 2017
ora 19.00- G. Enescu- Doină pe versuri de V. Alexandri;
W.A. Mozart – Das Veilchen
H. Berlioz – La Captive pe versuri de Victor Hugo
L.Bernstein – Dream with Me
W.A.Mozart – Ridente la calma
A. Arenski – Krasavita rubaska
interpreţi: Felicia Filip – soprană;
Anton Niculescu – violoncel;
Koichiro Kanno – pian
N.Paganini -Primavera (Prima audiţie în România)
interpreţi: Mario Hossen – vioară
Bruno Canino – pian
G. Bottesini – Elegia
interpreţi: Tetsuro Miyoshi – contrabas
Bruno Canino – pian
J. Suk – Cvartet cu pian în la minor op.1
interpreţi: Mario Hossen – vioară
Wladimir Kossjanenko -violă
Joszef balog – pian
moderator: Cristian Mihăilescu

4 August-10 Noiembrie | Muzeul din Casa Junilor @ Casa Junilor
Oct 1 all-day

afis_proiect primarie

Muzeul din Casa Junilor

organizator: Uniunea Junilor din Şcheii Braşovului

şi Braşovul Vechi

Proiect finaţat din bugetul Municipiului Braşov

Casa Junilor

Oct
2
Mon
4 August-10 Noiembrie | Muzeul din Casa Junilor @ Casa Junilor
Oct 2 all-day

afis_proiect primarie

Muzeul din Casa Junilor

organizator: Uniunea Junilor din Şcheii Braşovului

şi Braşovul Vechi

Proiect finaţat din bugetul Municipiului Braşov

Casa Junilor

Oct
3
Tue
4 August-10 Noiembrie | Muzeul din Casa Junilor @ Casa Junilor
Oct 3 all-day

afis_proiect primarie

Muzeul din Casa Junilor

organizator: Uniunea Junilor din Şcheii Braşovului

şi Braşovul Vechi

Proiect finaţat din bugetul Municipiului Braşov

Casa Junilor

Oct
4
Wed
4 August-10 Noiembrie | Muzeul din Casa Junilor @ Casa Junilor
Oct 4 all-day

afis_proiect primarie

Muzeul din Casa Junilor

organizator: Uniunea Junilor din Şcheii Braşovului

şi Braşovul Vechi

Proiect finaţat din bugetul Municipiului Braşov

Casa Junilor

Oct
5
Thu
4 August-10 Noiembrie | Muzeul din Casa Junilor @ Casa Junilor
Oct 5 all-day

afis_proiect primarie

Muzeul din Casa Junilor

organizator: Uniunea Junilor din Şcheii Braşovului

şi Braşovul Vechi

Proiect finaţat din bugetul Municipiului Braşov

Casa Junilor

Oct
6
Fri
4 August-10 Noiembrie | Muzeul din Casa Junilor @ Casa Junilor
Oct 6 all-day

afis_proiect primarie

Muzeul din Casa Junilor

organizator: Uniunea Junilor din Şcheii Braşovului

şi Braşovul Vechi

Proiect finaţat din bugetul Municipiului Braşov

Casa Junilor

Oct
7
Sat
4 August-10 Noiembrie | Muzeul din Casa Junilor @ Casa Junilor
Oct 7 all-day

afis_proiect primarie

Muzeul din Casa Junilor

organizator: Uniunea Junilor din Şcheii Braşovului

şi Braşovul Vechi

Proiect finaţat din bugetul Municipiului Braşov

Casa Junilor

Oct
8
Sun
4 August-10 Noiembrie | Muzeul din Casa Junilor @ Casa Junilor
Oct 8 all-day

afis_proiect primarie

Muzeul din Casa Junilor

organizator: Uniunea Junilor din Şcheii Braşovului

şi Braşovul Vechi

Proiect finaţat din bugetul Municipiului Braşov

Casa Junilor

Oct
9
Mon
4 August-10 Noiembrie | Muzeul din Casa Junilor @ Casa Junilor
Oct 9 all-day

afis_proiect primarie

Muzeul din Casa Junilor

organizator: Uniunea Junilor din Şcheii Braşovului

şi Braşovul Vechi

Proiect finaţat din bugetul Municipiului Braşov

Casa Junilor

Oct
10
Tue
4 August-10 Noiembrie | Muzeul din Casa Junilor @ Casa Junilor
Oct 10 all-day

afis_proiect primarie

Muzeul din Casa Junilor

organizator: Uniunea Junilor din Şcheii Braşovului

şi Braşovul Vechi

Proiect finaţat din bugetul Municipiului Braşov

Casa Junilor

Oct
11
Wed
4 August-10 Noiembrie | Muzeul din Casa Junilor @ Casa Junilor
Oct 11 all-day

afis_proiect primarie

Muzeul din Casa Junilor

organizator: Uniunea Junilor din Şcheii Braşovului

şi Braşovul Vechi

Proiect finaţat din bugetul Municipiului Braşov

Casa Junilor

Oct
12
Thu
4 August-10 Noiembrie | Muzeul din Casa Junilor @ Casa Junilor
Oct 12 all-day

afis_proiect primarie

Muzeul din Casa Junilor

organizator: Uniunea Junilor din Şcheii Braşovului

şi Braşovul Vechi

Proiect finaţat din bugetul Municipiului Braşov

Casa Junilor

Oct
13
Fri
4 August-10 Noiembrie | Muzeul din Casa Junilor @ Casa Junilor
Oct 13 all-day

afis_proiect primarie

Muzeul din Casa Junilor

organizator: Uniunea Junilor din Şcheii Braşovului

şi Braşovul Vechi

Proiect finaţat din bugetul Municipiului Braşov

Casa Junilor

Oct
14
Sat
4 August-10 Noiembrie | Muzeul din Casa Junilor @ Casa Junilor
Oct 14 all-day

afis_proiect primarie

Muzeul din Casa Junilor

organizator: Uniunea Junilor din Şcheii Braşovului

şi Braşovul Vechi

Proiect finaţat din bugetul Municipiului Braşov

Casa Junilor

Oct
15
Sun
4 August-10 Noiembrie | Muzeul din Casa Junilor @ Casa Junilor
Oct 15 all-day

afis_proiect primarie

Muzeul din Casa Junilor

organizator: Uniunea Junilor din Şcheii Braşovului

şi Braşovul Vechi

Proiect finaţat din bugetul Municipiului Braşov

Casa Junilor

Oct
16
Mon
4 August-10 Noiembrie | Muzeul din Casa Junilor @ Casa Junilor
Oct 16 all-day

afis_proiect primarie

Muzeul din Casa Junilor

organizator: Uniunea Junilor din Şcheii Braşovului

şi Braşovul Vechi

Proiect finaţat din bugetul Municipiului Braşov

Casa Junilor

Oct
17
Tue
4 August-10 Noiembrie | Muzeul din Casa Junilor @ Casa Junilor
Oct 17 all-day

afis_proiect primarie

Muzeul din Casa Junilor

organizator: Uniunea Junilor din Şcheii Braşovului

şi Braşovul Vechi

Proiect finaţat din bugetul Municipiului Braşov

Casa Junilor

Oct
18
Wed
4 August-10 Noiembrie | Muzeul din Casa Junilor @ Casa Junilor
Oct 18 all-day

afis_proiect primarie

Muzeul din Casa Junilor

organizator: Uniunea Junilor din Şcheii Braşovului

şi Braşovul Vechi

Proiect finaţat din bugetul Municipiului Braşov

Casa Junilor

Oct
19
Thu
4 August-10 Noiembrie | Muzeul din Casa Junilor @ Casa Junilor
Oct 19 all-day

afis_proiect primarie

Muzeul din Casa Junilor

organizator: Uniunea Junilor din Şcheii Braşovului

şi Braşovul Vechi

Proiect finaţat din bugetul Municipiului Braşov

Casa Junilor

Oct
20
Fri
4 August-10 Noiembrie | Muzeul din Casa Junilor @ Casa Junilor
Oct 20 all-day

afis_proiect primarie

Muzeul din Casa Junilor

organizator: Uniunea Junilor din Şcheii Braşovului

şi Braşovul Vechi

Proiect finaţat din bugetul Municipiului Braşov

Casa Junilor

Oct
21
Sat
4 August-10 Noiembrie | Muzeul din Casa Junilor @ Casa Junilor
Oct 21 all-day

afis_proiect primarie

Muzeul din Casa Junilor

organizator: Uniunea Junilor din Şcheii Braşovului

şi Braşovul Vechi

Proiect finaţat din bugetul Municipiului Braşov

Casa Junilor

Oct
22
Sun
4 August-10 Noiembrie | Muzeul din Casa Junilor @ Casa Junilor
Oct 22 all-day

afis_proiect primarie

Muzeul din Casa Junilor

organizator: Uniunea Junilor din Şcheii Braşovului

şi Braşovul Vechi

Proiect finaţat din bugetul Municipiului Braşov

Casa Junilor

Oct
23
Mon
4 August-10 Noiembrie | Muzeul din Casa Junilor @ Casa Junilor
Oct 23 all-day

afis_proiect primarie

Muzeul din Casa Junilor

organizator: Uniunea Junilor din Şcheii Braşovului

şi Braşovul Vechi

Proiect finaţat din bugetul Municipiului Braşov

Casa Junilor

Oct
24
Tue
4 August-10 Noiembrie | Muzeul din Casa Junilor @ Casa Junilor
Oct 24 all-day

afis_proiect primarie

Muzeul din Casa Junilor

organizator: Uniunea Junilor din Şcheii Braşovului

şi Braşovul Vechi

Proiect finaţat din bugetul Municipiului Braşov

Casa Junilor

Oct
25
Wed
4 August-10 Noiembrie | Muzeul din Casa Junilor @ Casa Junilor
Oct 25 all-day

afis_proiect primarie

Muzeul din Casa Junilor

organizator: Uniunea Junilor din Şcheii Braşovului

şi Braşovul Vechi

Proiect finaţat din bugetul Municipiului Braşov

Casa Junilor

Oct
26
Thu
4 August-10 Noiembrie | Muzeul din Casa Junilor @ Casa Junilor
Oct 26 all-day

afis_proiect primarie

Muzeul din Casa Junilor

organizator: Uniunea Junilor din Şcheii Braşovului

şi Braşovul Vechi

Proiect finaţat din bugetul Municipiului Braşov

Casa Junilor

Oct
27
Fri
4 August-10 Noiembrie | Muzeul din Casa Junilor @ Casa Junilor
Oct 27 all-day

afis_proiect primarie

Muzeul din Casa Junilor

organizator: Uniunea Junilor din Şcheii Braşovului

şi Braşovul Vechi

Proiect finaţat din bugetul Municipiului Braşov

Casa Junilor

Oct
28
Sat
4 August-10 Noiembrie | Muzeul din Casa Junilor @ Casa Junilor
Oct 28 all-day

afis_proiect primarie

Muzeul din Casa Junilor

organizator: Uniunea Junilor din Şcheii Braşovului

şi Braşovul Vechi

Proiect finaţat din bugetul Municipiului Braşov

Casa Junilor

Oct
29
Sun
4 August-10 Noiembrie | Muzeul din Casa Junilor @ Casa Junilor
Oct 29 all-day

afis_proiect primarie

Muzeul din Casa Junilor

organizator: Uniunea Junilor din Şcheii Braşovului

şi Braşovul Vechi

Proiect finaţat din bugetul Municipiului Braşov

Casa Junilor

Oct
30
Mon
4 August-10 Noiembrie | Muzeul din Casa Junilor @ Casa Junilor
Oct 30 all-day

afis_proiect primarie

Muzeul din Casa Junilor

organizator: Uniunea Junilor din Şcheii Braşovului

şi Braşovul Vechi

Proiect finaţat din bugetul Municipiului Braşov

Casa Junilor

Oct
31
Tue
4 August-10 Noiembrie | Muzeul din Casa Junilor @ Casa Junilor
Oct 31 all-day

afis_proiect primarie

Muzeul din Casa Junilor

organizator: Uniunea Junilor din Şcheii Braşovului

şi Braşovul Vechi

Proiect finaţat din bugetul Municipiului Braşov

Casa Junilor

Nov
1
Wed
4 August-10 Noiembrie | Muzeul din Casa Junilor @ Casa Junilor
Nov 1 all-day

afis_proiect primarie

Muzeul din Casa Junilor

organizator: Uniunea Junilor din Şcheii Braşovului

şi Braşovul Vechi

Proiect finaţat din bugetul Municipiului Braşov

Casa Junilor

Nov
2
Thu
4 August-10 Noiembrie | Muzeul din Casa Junilor @ Casa Junilor
Nov 2 all-day

afis_proiect primarie

Muzeul din Casa Junilor

organizator: Uniunea Junilor din Şcheii Braşovului

şi Braşovul Vechi

Proiect finaţat din bugetul Municipiului Braşov

Casa Junilor

Nov
3
Fri
4 August-10 Noiembrie | Muzeul din Casa Junilor @ Casa Junilor
Nov 3 all-day

afis_proiect primarie

Muzeul din Casa Junilor

organizator: Uniunea Junilor din Şcheii Braşovului

şi Braşovul Vechi

Proiect finaţat din bugetul Municipiului Braşov

Casa Junilor

Nov
4
Sat
4 August-10 Noiembrie | Muzeul din Casa Junilor @ Casa Junilor
Nov 4 all-day

afis_proiect primarie

Muzeul din Casa Junilor

organizator: Uniunea Junilor din Şcheii Braşovului

şi Braşovul Vechi

Proiect finaţat din bugetul Municipiului Braşov

Casa Junilor

Nov
5
Sun
4 August-10 Noiembrie | Muzeul din Casa Junilor @ Casa Junilor
Nov 5 all-day

afis_proiect primarie

Muzeul din Casa Junilor

organizator: Uniunea Junilor din Şcheii Braşovului

şi Braşovul Vechi

Proiect finaţat din bugetul Municipiului Braşov

Casa Junilor

Nov
6
Mon
4 August-10 Noiembrie | Muzeul din Casa Junilor @ Casa Junilor
Nov 6 all-day

afis_proiect primarie

Muzeul din Casa Junilor

organizator: Uniunea Junilor din Şcheii Braşovului

şi Braşovul Vechi

Proiect finaţat din bugetul Municipiului Braşov

Casa Junilor

Nov
7
Tue
4 August-10 Noiembrie | Muzeul din Casa Junilor @ Casa Junilor
Nov 7 all-day

afis_proiect primarie

Muzeul din Casa Junilor

organizator: Uniunea Junilor din Şcheii Braşovului

şi Braşovul Vechi

Proiect finaţat din bugetul Municipiului Braşov

Casa Junilor

Nov
8
Wed
4 August-10 Noiembrie | Muzeul din Casa Junilor @ Casa Junilor
Nov 8 all-day

afis_proiect primarie

Muzeul din Casa Junilor

organizator: Uniunea Junilor din Şcheii Braşovului

şi Braşovul Vechi

Proiect finaţat din bugetul Municipiului Braşov

Casa Junilor

Nov
9
Thu
4 August-10 Noiembrie | Muzeul din Casa Junilor @ Casa Junilor
Nov 9 all-day

afis_proiect primarie

Muzeul din Casa Junilor

organizator: Uniunea Junilor din Şcheii Braşovului

şi Braşovul Vechi

Proiect finaţat din bugetul Municipiului Braşov

Casa Junilor

Nov
10
Fri
4 August-10 Noiembrie | Muzeul din Casa Junilor @ Casa Junilor
Nov 10 all-day

afis_proiect primarie

Muzeul din Casa Junilor

organizator: Uniunea Junilor din Şcheii Braşovului

şi Braşovul Vechi

Proiect finaţat din bugetul Municipiului Braşov

Casa Junilor